Flytende, variabel og uforutsigbar
Kjønnsidentitet beskrives av mange av de som tror på det, som flytende. Kjønnsidentitet er ifølge de som tror også en størrelse som kan endre seg. Man kan gå fra å identifisere seg som biologisk mann til «transkvinne», for deretter å identifisere seg som «ikke-binær» eller “både mann og kvinne” som et slags “de/dem”- for så etter noen år potensielt ende opp med å være fortrolig som det kjønnet man er og som ble observert ved fødsel.

Mange av oss opplever det som absurd at et lovverk skal reflektere en størrelse som er subjektiv og som kan endre seg og variere fra år til år eller uke til uke. Kjønnsidentitet kan ikke identifiseres og har ingen objektive karakteristika. Dette betyr at en persons kjønnsidentitet er basert i at personen er det han/hun påstår og sier han/hun er. Å kreve at andre skal bekrefte at en person er det han/hun påstår og sier han/hun er, er urimelig.