.MATRIARKEN

.Rom for ytring .Rom for kvinner
.WHRC

Women’s Human Rights Campaign

.les

Siste nytt
Norske Artikler

.gjør

Nettverk Ressurser
Opprop
Si hva du mener

.FØLG

Sosiale Media
Nettsider

Menneskerettigheter er basert på menneskers materielle virkelighet. Når menneskelige egenskaper erstattes med ikke-menneskelige egenskaper, er menneskerettighetene under angrep.

De siste årene har det vært et økt press for å erstatte menneskelige egenskaper med ikke-menneskelige egenskaper i rettsvern over hele verden. Dette inkluderer spesielt press på erstatte en materiell og biologisk forståelse av kjønn, med en performativ og subjektiv oppfattelse av kjønn.

I Norge ser man et eksempel på denne trenden i høstens regjeringsforslag, som foreslår å ekskludere kjønn som beskyttet karakteristikk fra straffeloven, og foreslår å inkludere den subjektive oppfattelsen «kjønnsidentitet».

Forslaget kan ha utilsiktede konsekvenser for ytringsfriheten, religionsfriheten, opplæringsloven og barnekonvensjonen, i tillegg til å være i strid med FNs kvinnekonvensjon.

Nedslagsfeltet for å erstatte materielle, menneskelige egenskaper i juridiske verk med subjektive, immaterielle, ikke-menneskelige egenskaper, er stort. Matriarken fokuserer på kvinners og jenters menneskerettigheter.

.Matriarken er


Et nettverk av kvinner som står opp for kvinners menneskerettigheter

Kvinners menneskerettigheter må være basert på materiell og biologisk virkelighet og må utøves i tråd med FNs kvinnekonvensjon.


Et ytringsrom som verner kvinners ytringsfrihet

Matriarken er utformet for å sikre kvinners ytringsrom, ved at kvinner kan velge å publisere sine meninger både anonymt og under eget navn.

.FØLG