WHRC går malestream

Richard Dawkins har signert erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, og ber deg om å gjøre det samme.Erklæringen er en systematisk gjennomgang av sammenhengene mellom biologisk…

Kim Friele er død

Karen Christine Friele, mest kjent for sin kamp for homofiles rettigheter, er død 86 år gammel. Friele ble i Oslo del av homoorganisasjonen Det norske forbundet…

La oss snakke om interkjønn

Claire Graham er selv interkjønn og talsperson for interkjønnpersoner i England. Hun er medgründer av Genspect.org som er helt imot den bekreftende holdningen til behandling av ‘transpersoner’…