Kodenavn «Jakob»

Eva Antonie Kløvstad Hun var en av lederne i motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig, men da heder og ære skulle deles ut etter krigen, fikk…