Simone de Beauvoir hevdet at man ikke fødes som kvinne. Man sosialiseres inn i rollen. Men det er en logisk brist å trekke den konklusjonen at mennesker derfor ikke fødes med et gitt kjønn.

Sosiale konstruksjoner som kjønnsroller er, formes forskjellig i forskjellige samfunn, men kjønn formes før mennesket fødes og endres ikke, selv etter døden. 

Menn kan ikke være lesbiske, og i kjønnspolitisk sammenheng er det ødeleggende for kvinner at de kan kalle seg det. 

Lesbisk kamp er og har alltid vært kvinnekamp. Der menn fremmer porno, fetisjdyrking, prostitusjon og surrogati som en forlengelse av homofil frigjøringskamp, protesterer noen av oss lesbiske på å bli brukt som legitimering av disse kampsakene. 

Det likner en videreføring av noen sider ved den seksuelle revolusjon som skapte mer sexpress på kvinner og ungdom og enklere tilgang til sex for voksne menn.  Det var aldri lesbiskes kamp. 

Når vår lovgivende forsamling nå har bestemt at menn kan identifisere seg som lesbiske ved å identifisere seg som kvinner, har lesbiske mistet retten til organisering og beskyttelse mot diskriminering av egen legning. 

Å være lesbisk betyr likekjønnstiltrekning mellom kvinner, og handler ikke om menn, uansett hvordan de identifiserer seg eller fremstår. Takk, Tonje Gjevjon! 

Du var den første og kanskje eneste i LHBT-miljøet som ropte et varsku om en politikk som går ut over kvinner og barn, ødelegger møysommelig oppbygde kvinneinstitusjoner og splitter miljø som tidligere har levd side om side med uenighet og krangler, hver sine kamper og gjensidig støtte i tøffe tider. 

Du tilhører dem som kom etter oss som var aktive på 70-tallet, til et samfunn der lesbiske kunne snakke høyt om sin virkelighet i visshet om å ha både loven og kvinneorganisasjoner i ryggen. Det viser seg å være vanskeligere i dag.  

Som tidligere aktiv i kvinnebevegelsen gjennom Kvinnehusmiljøet i Oslo skjemmes jeg over at du sto alene og ropte så lenge at transaktivister klarte å ødelegge både ditt renommé og din plattform som utøvende kunstner. Men takk for at du bruker din stemme for oss! 

Jeg roper med deg nå!