Kategorier
Hør Kvinners stemmer Tonje Gjevjon

Inkluderende Psykose

Del 1 Del 2

Kategorier
WHRC

LDO lyver til stortinget

LDO har ikke bare alle forutsetninger for å kunne gi stortinget riktig informasjon: de har også allerede brutt loven i sin omtale om enkeltkvinnen i garderobesaken, og har blitt pålagt av sivilombudsmannen om å gjennomgå sine rutiner for å unngå at dette skjer igjen. LDO har dermed, på vegne av regjeringen, med overlegg løyet til stortinget.

Kategorier
Matriarken

#IStandWithJKRowling

Samfunnet trenger modige, kvinnelige kunstnere, forfattere og akademikere som kan være med å løfte samfunnsdebatten. Matriarken står side om side med slike kvinner, og tar avstand fra alle forsøk på karakterdrap av kvinner som deltar i det offentlige ordskiftet.

Kategorier
Kvinners stemmer WHRC

Høringsinnspill fra WHRC Norge

Justiskomiteen skal vurdere endringsforslag fra regjeringen om å «styrke rettsvernet» for en rekke utsatte grupper. Følgende tekst er en redigert versjon av det muntlige og skriftlige innspillet gitt til justiskomiteen om endringsforslagene fra WHRC Norge.

Forvaltningen av hunkjønn har hatt en sentral rolle i utviklingen av menneskets sivilisasjon. Denne forvaltningen ser vi både i agrikultur, i utviklingen av eiendomsrett, og i fraværet av kvinners menneskerettigheter inntil ganske nylig. Vi ser også denne forvaltningen av hunkjønn og reproduksjon gjennom kjønnsbasert kriminalitet som barne-ekteskap, tvangsekteskap, hallikvirksomhet og kjønnslemlestelse, som er sentrale temaer i prop. 66 L.

Kategorier
Edwige Mortyr Kvinners stemmer

Transhistorie

Dette er gudehistorie og ikke transhistorie. Esben Esther Pirelli Benestad har lørdag 1 august 2020 ett to-siders selv-idyliserende innlegg om transhistorie i Klassekampen. I artikkelen blir det påstått «at transhistorie har eksistert så lenge vår art har vært på jorden». Artikkelen viser til en egyptisk dronning Hatshepsut (1501-1480 f.Kr.) som er avbildet med penis. En […]

Kategorier
Anonyme Stemmer Kjønn

Vendetta betyr blodhevn. Er det slik en diskusjon om uenighet skal føres?

Vendetta betyr blodhevn. Er det slik en diskusjon om uenighet skal føres? Tonje Gjevjon mener at det finness to kjønn. Dette er ingen ideologi – det er et faktum for de fleste. Dersom noen er uenige kan det kan kalles en teori og den må kunne diskuteres fritt og åpent.

Kategorier
Kvinners stemmer Se

Transideologi, neoliberalisme og voldtektskultur

Transideologi er en predatoriær og autoritær neoliberalistisk ideologi, og en som ikke kunne slått rot utenfor en kontekst av voldtektskultur. Jeg vil gjøre dette så tydelig jeg kan på ti minutter.

Kategorier
Se

Kolonisering av kvinnekropp

Heather Brunskell-Evans er filosof og forfatter som analyserer sammenhengene mellom prostitusjon, pornografi, surrogati og transideologi. Hun har sammen med Michele Moore, tidligere redaktør for journalen Disability & Society, skrevet boken Inventing transgender children and young people (Unabrigded, 2019). I denne videoen for Campaign against Sex-Robots diskuterer hun hvordan transideologi kan forstås som en form for […]

Kategorier
Menneskerettigheter

Do women count in Norway? No.

Norway introduced self-declaration of sex (not gender) in 2016. The stated purpose of this, was to specifically allow people to be legally recognized as their preferred sex (not gender) WITHOUT having to undergo or plan to undergo ANY consultations or changes. Specifically, in order to score points on the IGLA «sexual rights» list, which list […]

Kategorier
Hør Kvinners stemmer

Religiøse handlinger vs kjønnsidentiet i straffeloven

Regjeringen foreslår å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag i en rekke bestemmelser i straffeloven. (2) Forslaget er kontroversielt, fordi kjønnsidentiet er pr definisjon en subjektiv oppfattelse av noe, i motsetning til en objektiv eller målbar egenskap. Blasfemiparagrafen ble fjernet i 2015, blant annet med argumenter som dette:  «Med «trosbekjennelse» menes religiøse trossannheter og alt som […]