Grace Tabea Tenga, styremedlem i FRI Oslo og Viken, skriver i Klassekampen 12. februar blant annet: “Svarte transkvinner har vært og er ledende figurer i borgerrettighetskamper: mest kjent er nok Marsha P. Johnson, som igangsatte Stonewallopprøret i 1969.”

Det er to ting som er helt nødvendig å få fram:

1. Marsha igangsatte ikke Stonewallopprøret. Mest sannsynlig var den svarte, butche, lesbiske kvinnen Stormé DeLarverie den første til å gjøre fysisk motstand mot politiet, og hun kan dermed gis æren for å ha vært den som igangsatte opprøret. Marsha benektet alltid å ha vært til stede da opptøyene startet. Stonewall sto i brann og gatekampene pågikk da Marsha ankom.

2. Marsha P. Johnson var verken transkvinne eller kvinne. Marsha identifiserte seg alltid tydelig og høylydt som “mann”, som “homoseksuell mann” og som “drag-queen”. Dette understreker Marsha flere ganger i intervjuer, som også er filmet. Blant annet forteller Marsha om da en horekunde ble voldelig, og kaller kunden “en idiot som ikke skjønte at jeg er en mann”. 

Det forbauser oss at et styremedlem i FRI er feilinformert om svarte lesbiske kvinner og svarte homofile menns rolle i vår felles lhb-historie. Stormé og Marsha levde ulike, men tøffe liv, og var tvunget til å kjempe – også fysisk – for å overleve som seg selv.  Når FRI utelukker Stormés rolle i Stonewall, og stempler Marsha som kvinne, bidrar usynliggjøringen av svarte, lesbiske og homofile.

Stormé og Marsha er viktige forbilder og en del av vår felles lgb-historie. Å omskrive historien om dem er en krenkelse av minnet etter to svarte, avdøde homoaktivister. Vi vil oppfordre Tenga og resten av FRI til å beklage offentlig. Black lives matter. Og hvis svarte liv er viktige, så kan ikke svarte lesber og homsers levde liv viskes ut av historien.

Ola Movinkel LLH-2019
Tonje Gjevjon LLH-2019
Christina Ellingsen WHRCNorge