Maya Forstater

Stortingsvalget 2021 bør handle om arbeidstakeres rett til å ytre og mene.

Det er Høyre som har sittet i regjering i perioden 2013-2021. I denne perioden har arbeidstakeres frihet til å mene noe om og å engasjere seg i det samfunnet vi alle er en del av er blitt innskrenket. 

Arbeiderpartiet har vært det partiet i Norge som står opp for arbeidstakeres rettigheter. Arbeidstakeres rettigheter er viktig for enhver arbeidstakers frihet, men spesielt for kvinner. Kvinners arbreidskraft i Norge har hatt en like stor innvirkning på norsk økonomi som funnet av olje, og bærebjelken i den selvstendigheten og likestillingen norske kvinner har blitt kjent for internasjonalt, er i stor grad basert på kvinners rettigheter som arbeidstakere. Ingenting er så viktig for kvinners uavhengighet og selvstendighet som muligheten til arbeid og inntekt.

Vi tror de fleste også er enig i at det påvirker vårt demokrati om folk slutter å ytre seg. Vi vet at mange i dag tier i frykt for at visse ytringer kan koste dem jobben. Spesielt gjelder dette kvinner. 

Få ting er så til grader dehumaniserende og ydmykende som å måtte uttrykke seg på måter som ikke stemmer overens med det man ser med egne øyne og vet fra egen erfaring: hankjønn er ikke hunkjønn.

Jenter og kvinner i Norge, Malta, Spania, England, Skottland, India og i store deler av verden har de siste årene blitt utsatt for grov trakassering fra transaktivister. Kvinner som ytrer seg offentlig, spesielt kvinner i akademia, i helsevesenet eller i læreryrket, risikerer at arbeidsgivere blir kontaktet med krav om å få dem sparket, eller underskriftskampanjer med krav om at de boikottes. Dette er kvinnefiendtlig og fører til en innskrenkning av jenter og kvinners samfunnsdeltagelse.

Vil Arbeiderpartiet stå opp for arbeidstakeres rett til å ytre at bare kvinner er lesbiske, bare kvinner blir gravide og bare kvinner kan bli mødre?

 

1. mai er den internasjonale arbeiderdagen. Norge blir sett til, fordi vi har hatt et lovverk som sørger for både kvinners og arbeidstakeres rettigheter. Men nå ses vi til fordi kvinner over hele verden ser at kvinners og arbeidstakeres stilling og rettigheter svekkes gjennom nye lover drevet frem av transaktivisme og dens målbærere.

Kvinner må ha rett til å kunne ytre seg og beskrive virkeligheten slik de opplever og erfarer den, uten frykt for at det kan koste dem jobben. Dette må ikke minst inkludere retten til å ytre seg om ting som har spesiell relevans for kvinner og kvinners rettigheter. For eksempel: Kvinner og jenter er hunkjønn, og har kjønnsbaserte rettigheter. Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er fysisk umulig å være født i feil kropp. Det er kynisk å lyve til sårbare mennesker om hva som er mulig, spesielt til mindreårige. Hankjønn i kvinneidrett er juks, hankjønn i kvinnefengsler er en sikkerhetstrussel mot kvinner, hankjønn I kvinnegarderober er et brudd på kvinners og jenters rett til verdighet og like muligheter til å delta i samfunnet.

Partiene som stiller til valg i 2021 bør ta innover seg den globale transaktivismen og hvordan den påfører kvinner, menn og arbeidstakere belastninger og tap av inntekt og mulighet til å forsørge seg selv og sin familie.