Norsk Kulturråd som pådriver av autoritær identitetspolitikk

Av Gro Finne  Illustrasjon:”The Theatrehost. A selfportrait” “Teaterverten”. Eit Sjølvportrett. 170×90 relieff og silketrykk 2018 /2019. Gro Finne, billedkunstner og publikumsvert. Høsten 2019 var jeg tilstede på Norsk Kulturråds…

Når KVINNEN blir DEN

Når KVINNEN blir DEN. Barnelovutvalget ble nedsatt 2017 for å tilpasse barneloven til en endret definisjon av kjønn. Utvalget legger fram sine forslag i NOU…

Transhumanismen og bruddet med humanismen

Transhumanismen vil utfordre vår grunnleggende forståelse av hva et menneske er. Tankene om en kunstig skapt mennesketype ved hjelp av «intelligent design», er ikke bare forsøk i science fiction-aktige laboratorier. Ideene gjør seg allerede gjeldende på flere samfunnsområder.