Av Gunhild Gjevjon

Eventyrfortellingen om at det finnes mer enn to kjønn har som tryllestøv kommet seg inn i våre barnehager og skoler godt hjulpet av Storting og regjering med helseminister Bent Høie som et slags homofilt alibi. 

Men Bent Høie er ikke alene, for gjennom homonettverket i Arbeiderpartiet fronter Anette Trettebergstuen at skeive organisasjoner som Foreningen fri, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden bør styrkes økonomisk og være kilden til informasjon og undervisning om kjønnsmangfold og LHBT + i barnehage, skole og ellers i samfunnet. 

De som tror at skeive organisasjoner har fokus på mangfold, toleranse, homofil kjærlighet, eller står for en god poltikk for kvinner og barn tar feil. Det stemmer heller ikke at disse organisasjonen verdsetter at ulike perspektiver får komme frem. Tvert i mot. 

I artikkelen Det skeive mangfoldet er bare skeivt. Det fins ikke mangfoldig kan vi lese: “I kampen mot det de hevder er kvinners urimelige påstander om at «bare kvinner er mødre», «bare kvinner føder barn», «kvinner har kjønnsbaserte rettigheter» og lignende virkelighetsbeskrivelser, samles de som edle riddere for selvidentifisering og transaktivisme. Vi må nesten regne med at dette er like ubehagelig for transfolk som for kvinner, men i denne kampen er fiendebildet viktigere enn saken. For hva var nå saken igjen?” 

Les også Transaktivisme er ikke feminsme av Christina Ellingsen, leder for WHRCNorge, som blant annet skriver: “LHBTQ+ – bevegelsen har vært inkompatibel med kvinners rettigheter lenge. Siden skeive organisasjoner benekter biologiske realiteter, og biologiske realiteter er nødvendig for å respektere homoseksualitet, er skeive organisasjoner også inkompatible med lesbiske og homofiles rettigheter.”

Stortingspolitikere har latt seg fortrylle av fortellingen om at du er det kjønn du føler deg som. Og stakkars den som sier det er et udiskutabelt biologisk og vitenskapelige faktum at det finnes bare to kjønn – mann og kvinne. For da begynner trolldansen. Noen kan da ringe til arbeidsplassen din og forteller hvilket slemt menneske du er som hevder slike transfobe synspunkter. At slike som deg bør de ikke ha ansatt. 

Og i artikkelen Transdebatten – Nokon prøvde å få meg sparka for å ytre meg beskrive ei ung kvinne hvordan noen forsøkte å få henne sparket fordi hun har ytret seg i debatten om kjønn. Når unge mennesker som stiller kritiske spørsmål blir målskive for norske transaktivister er noe gått veldig galt. Skal vi virkelig angi de vi er uenig med til arbeidstakere, med målsetting om at de skal miste jobben og inntekten som gjør at de kan forsørge seg selv. Et det dette som er samtidens kjønnseventyr?  

Og ikke nok med det. Deretter kan de brennmerke deg på internett ved hjelp av applikasjonen Shinigami Eyes. Et programtillegg som skal hjelpe brukere med å sortere slike «transfiender» som deg fra andre. Mediekritiker Anki Gerhardsen er selv brennmerket som transfob og kaller det et nitrist fenomen. 

Les om det her: Kjent aviskommentator utsatt for nettmobbing  

Men i eventyrene er det ikke trollene som vinner frem. Heller ikke i dette for her har vi Jenny Klinge, representant for Senterpartiet i justiskomiteen på Stortinget. Hun som ser rett inn i TV-ruta og på klingende dialekt sier at det ut fra vitenskapelige og biologiske fakta kun finnes to kjønn; kvinnfolk og kara

I dette eventyret hører det også med at nettilegget Shinigami Eyes nå er klaget inn til Datatilsynet  for brudd på personvernloven av Women’s Human Rights Campaign (WHRC) ved leder Christina Eline Ellingsen, og av internettorganisasjonen Elektronisk forpost Norge (EFN) som mener Shinigami eyes bryter med norsk lov.

De aller fleste i Norge er for mangfold og har høy toleranse for de som skiller seg ut. Jeg velger å tro at intensjonen bak Lov om juridisk kjønn var basert i nettopp denne gode viljen som handler om ta vare på hverandre. 

Men mange av oss har merket at loven har fått konsekvenser og dimensjoner langt utover det jeg tror våre stortingspolitikere hadde tenkt loven skulle romme. Så når den delen av transaktivismen som er uforsonlige og aggressive nå rammer stortingspolitiker Jenny Klinge og mediekritiker Anki Gerhardsen, begynner det vel å bli tid for en konsekvensutredning av lov om juridisk kjønn. For det var vel ikke dette dere ville med loven?