Direktør fra LDO til venstre. Aviskommentator Anki Gerhardsen til høyre.

Denne uken ble aviskommentator i Aftenposten, Anki Gerhardsen hengt ut som transfob på nettet. Årsaken var at hun mente at likestillingsombudet feilaktig hadde stemplet kvinner som transfobiske.

For noen dager siden tok kommentatoren opp temaet ytringsfrihet på Facebook-siden sin.

«Alle snakker om hatefulle og fobiske ytringer, men hva er det egentlig? Kan man legge lista akkurat der man vil selv når begrepene skal anvendes? Og hvis ja: Har de da noen som helst reell verdi?», spurte Gerhardsen

Hun viste til en debatt som gikk på siden til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) nylig, hvor en debattant ble tilsnakket og ytringen fjernet fordi LDO mente den var transfobisk. Ytringen som ble fjernet, lød som følger:

“Kvinner skal ikke måtte begrunne hvorfor vi trenger intime soner fri fra menn, uavhengig av hvordan disse mennene identifiserer seg selv”

Gerhardsen mente at LDO la terskelen for frie ytringer så lavt at de drev med sensur av helt lovlige, moderate ytringer i en debatt som organet selv hadde tatt initiativ til.

Ikke lenge etter lyste Gerhardsens navn i rødt på skjermen. Hun var merket med rødt av transaktivister gjennom applikasjonen Shinigami eye, som betyr «dødens øye» på japansk.

         Skjermdump fra Anki Gerhardsens fbside

Applikasjonen har blitt kritisert fra flere hold, og er meldt til Datatilsynet for brudd på personvernloven. Applikasjonen anvendes for å kartlegge og merke alle de som de militante transaktivistene oppfatter som fiender.

– Formålet er enkelt: Du skal slippe å lytte selv. Slippe selv å vurdere hva folk faktisk sier og mener. Øyet skal lede deg, og passe på at du hele tiden og på forhånd kan vite hvem som er ond og hvem som er god, skriver Gerhardsen, som mener fenomenet er nitrist.

– Hadde jeg ikke vært en så rutinert samfunnsdebattant, hadde jeg ikke hatt så god og nær og lærerik dialog med mennesker med kjønnsinkongruens, herunder folk som jobber ved Harry Benjamin Ressurssenter, så hadde jeg vært svært fortvilt i dag.

Det hører også med til historien at flere menn delte Gerhardsens post om ytringsfrihet, og stilte seg bak hennes utsagn. Ingen av disse ble merket i rødt.

– Det er først og fremst kvinner som henges ut på denne måten, sier Christina Ellingsen, leder for WHRC Norge.

– Utvikleren av programvaren har også gjort det tydelig at den primære hensikten med overvåkingsteknologien er å brennmerke kvinner. Vi har derfor meldt Shinigami Eye til Datatilsynet, ikke bare fordi den åpenbart bryter med privatrett, men fordi det brukes for å trakassere kvinner, sier hun.

Hun mener Shinigami eye kan føre til at kvinners stemmer blir tause.

– Kvinner  brennmerkes av denne programvaren for å snakke om kjønn og kjønnsidentitet. Dette er en alvorlig form for trakassering mot kvinner, som fører til at vi mister kvinners stemmer i det offentlige ordskiftet, sier lederen for WHRC.