Kunstarkivet

Kunstarkivet henter vi frem kunstprosjekter oppbevart i Nasjonalmuseets katakombe – arkivet.  Matriarken har fått i oppdrag å digitalisere de antiautoritære kunstnerskapene og da spesifikt kvinnelige kunstnere som med et kritisk blikk kommenterte det patriarkalske kunstfeltet de var en del av.

Dagens videoarbeid er laget av kunstkreditt.no i 2009.

kunstkreditt.no var fra 2009 -2011 kunstfeltets svar på Hallo i uken. Prosjektet oppsto da tre av medlemmene i Hungry Hearts dro på Flavoured Nations – Momentum biennalen 2009. Flavoured Nations var kurratert av Lina Dzuverovic og Stina Högkvist. 

Etter å ha sett Flavourd Nations ble kunstnerne i Hungry Hearts traumatisert. De opplevde utenforskap og følte seg dumme. Dummere en noen gang. For å håndtere og bearbeide traumet så de intervjuet der kunstkritiker Jonas Ekeberg intervjuet kuratorene for utstillingen Lina Dzuverovic og Stina Högkvist – igjen og igjen.I videoarbeidet Futurum 2009 gjenskapte de kunstopplevelsene. eller det samlede traumet de hadde utsatte seg for. 

Videoarbeidet Futurum 2009 er ansett som et av de mest betydelige antiautoritære arbeidene innen performancekunst i VestEuropa. Nora Nerdrum i Klassekampen kommenterer kunstkreditt.no sin institusjonskritikk og spesifikt verket Futurum 2009 i For-øvrig spalten under tittelen “Velrettet kunstsatire”. 

Under er orginalintervjuet: Interview with Lina Dzuverovic and Stina Högkvist, curators of «Favoured Nations» – Momentum 5. Nordic Biennial for Contemporary Art. Moss, Norway, August 27th 2009. iPhone journalist: Jonas Ekeberg.

#konseptkunst #performancekunst #Videokunst #satire ” terminologi #samtidskunst 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *