Kan man lage kunst av ekkokammer?

Ekko er den enkleste form for resonans. Resonans er et emergent fenomen, og kan utnyttes ved å forme dedikerte instrumenter som lar gjenklangen finne harmoni. Gjennom dedikerte instrumenter, eller teknologier, kan enkel ekko finne resonnerende gjenklanger som gir oss harmonier og lar oss mane frem overtonene: fløyter, trompeter, kontrabassen; oboen, barytonen og trombonen: disse instrumentene lar ekkokammer finne resonans og harmoni, og lar dem på denne måten også finne harmoni med andre ekkokammer.

I dette prosjektet anser jeg ekkokamrene som underutviklede resonnementer, og bygger instrumenter som kan mane frem harmoniene og overtonene. Jeg gjør dette ved å bygge et autogenerativt kommunikasjonsmiljø ved bruk av Googleprodukter, som lar meg lage automatisere foredlingsprosesser av kommunikasjons- input ved å sette sammen regler og triggere som utløser forskjellige feedback-prosesser. Ved å speile innlegg, kommentarer og kommunikasjon i et lukket miljø tilbake til deltakerne i miljøet, emuleres ekkoet. Deltakerne får da muligheten til å respondere på ekkoet ved å gjøre korreksjoner eller justeringer. Dette utløser en ny prosess med speiling, som igjen blir gjenstand for justeringer og korreksjoner: Gjennom denne prosessen av resonans og resonnement: i et lukket rom konstruert med inspirasjon fra overtone- instrumentene: kombinasjonen av resonans og resonnement lar oss få høre ekkokamrene på nye måter – hva slags tekster kan slike miljøer generere? Vil miljøene til slutt stabilisere seg på endelige resonnementer – kan vi komme til bunns i ekkokamremes grunntoner – finne veien fra argumentenes utgangspunkt til endelige, stabiliserte resonnement?

Prosjektet vil huse kvinner som snakker om kjønnsbaserte rettigheter. De siste årene har debatt miljøene rundt temaet kjønn og kvinners kjønnsbaserte rettigheter blitt påfallende polariserte, hvor kostnadene for å ytre seg er spesielt høye for hunkjønn. Aggresjonen som rettes mot kvinner i disse debattene skiller seg ut ved at trakasseringen og voldelige angrep er eksplisitt rettet mot kvinner som gruppe, navngitt med nyordet “terf”. Kvinner som merkes med nyordet suspenderes, trues og trakasseres offentlig, med den konsekvens at hundrevis av norske kvinner ikke tør å uttale seg offentlig. Men kvinner har all grunn og all rett til å delta i ordskifte om tema som angår dem uten å møte trakassering. I tillegg er kjønn, som en radikal egenskap i mennesket, også et radikalt tema, i den forstand at en endring på definisjonen av kjønn vil føre til radikale endringer.

Hvis kvinner ikke har rom for diskusjon, refleksjon og resonnement over radikale endringer som vil ha direkte konsekvens for hva det vil si å være hunkjønn fremover, forhindrer vi ikke bare halve befolkningen deltakelse i samfunnet på lik linje med menn, men vi mister også viktige vitnesbyrd om historiske begivenheter.

Cymatics features audio visualized by science experiments – including the Chaldni Plate, Ruben’s Tube, Tesla Coil and Ferro Fluid.