Kvinners stemmer, Matriarken

Klager program for brennmerking inn til Datatilsynet.

Klager program for brennmerking inn til Datatilsynet.

Women’s Human Rights Campaign (WHRC) har klaget inn en nettapplikasjon som heter «Shinigami Eyes» til Datatilsynet. Applikasjonen brukes til å stemple og merke personer som man mener er i besittelse av feil meninger, i sosiale medier

-Både jeg og flere andre av våre medlemmer har blitt utsatt for merking i denne applikasjonen, en applikasjon vi mener er ment å skulle henge ut folk slik at de ikke tør å delta i den offentlige debatten. En slags digital brennmerking, om man vil, sier lederen i WHRC, Christina Eline Ellingsen.

Navnet Shinigami Eyes er japansk, og kommer fra en japansk tegneserie som heter «Death Notes». Personer med såkalte Shinigami Eyes har øyne som gjør at de kan se en persons navn og hvor lenge de har igjen å leve. Evnen skal gjøre det enklere å skrive personens Death Notes, som er en overnaturlig notatbok.

Applikasjonen, som kan integreres med nettleserne Chrome og Firefox, og fungerer på sosiale medier som Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr, Medium, YouTube, Wikipedia-artikler, resultater fra søkemotorer og alle nettsteder som bruker Disqus.

Bruker kan gå inn og merke personer som de mener er transfobe/Terfs (Trans- exclusionary radical feminist) med rødt, slik at andre som bruker programmet kan se hvem som er «venn» og hvem som er «fiende». Transpersoner og allierte merkes med grønn farge, og signaliserer til utenforstående at personen har de «riktige» holdningene i transdebatten. Eller som applikasjonen selv skriver: «A browser addon that highlights transphobic and trans-friendly social network pages and users with different colors.”

Applikasjonen kan også brukes til å merke personer som man mener er høyreradikale eller kristenkonservative, selv om den primært er laget for å merke personer som de mener er transfobe.

WHRC ser flere problemer med dette. Transdebatten har blitt veldig polarisert og aggressiv, og flere kvinner som har tatt til orde for kvinners kjønnsbaserte rettigheter har blitt møtt med drapstrusler i sosiale medier.

– Vi mener at denne merkingen har til hensikt å skremme kvinner fra å delta i debatten, siden det stort sett er kvinner som merkes. Det er med andre ord den eneste hensikten vi ser med denne applikasjonen: Personer med feil meninger og feil holdninger skal brennmerkes i sosiale medier slik at de skremmes til taushet, sier Ellingsen.

WHRC mener at det er et problem at personer merkes av en mobb som har tatt på seg rollen som anklager, dommer og bøddel, uten at den eller de det gjelder får komme til motmæle.

– Vi frykter at denne applikasjonen kan bli brukt av arbeidsgivere i for eksempel ansettelsessaker og personalsaker, og dette vil i særdeleshet ramme kvinner siden det hovedsakelig er kvinner som merkes.

Christina Ellingsen mener også at det er et problem at applikasjonen går etter personer som de mener har et feil livssyn eller en feil politisk oppfatning. – Opplysninger om en persons livssyn eller politiske oppfatning er sensitive personopplysninger som man skal ha et særskilt behov for å samle inn og systematisere. Kravene til å offentligjøre slik informasjon er enda større. Vi mener at denne applikasjonen bryter alle krav som er satt til innsamling, systematisering og publisering av sensitive personopplysninger.

Vi mener også at det er problematisk at transpersoner merkes med grønt. Hva med alle de som ikke har informert venner, familie, arbeidsgiver eller omgangskrets om at de er trans? Seksuell legning er en sensitiv personopplysning som faller inn under samme kategori som politisk oppfatning og religiøst livssyn. Vi mener at denne merkingen også er problematisk, da den i likhet med de andre kategoriene bryter med personvernet.

– Jeg ønsker at Datatilsynet tar denne saken til behandling da mange allerede er rammet av merkingen. Bruddene på personvernet i denne applikasjonen er såpass grove at vi i WHRC mener den er klart ulovlig.

Matriarken

#IStandWithJKRowling

Forfatteren J.K Rowling har vært utsatt for trakassering og cancel culture etter at hun …klikket «liker» på et innlegg av Magdalen Berns i 2019.

Matriarken ser med stor bekymring på debatten rundt Rowling.

 

Debatten er ødeleggende; for litteraturforståelse; for ytringsfriheten; den normaliserer vold og trusler; den normaliserer heksejakt og den snevrer rommet for fritt kunstnerisk uttrykk; spesielt for kvinner.

Debatten har presset kvinnelige kunstnere, forfattere og forskere som ikke har Rowlings ressurser ut av kunstnerisk og akademisk praksis og ut av offentlige ordskifter både her i Norge, i UK og i verden.

Et klima der kvinner kan utsettes for offentlige heksejakter, ikke bare for ytringer og refleksjoner over tema med direkte relevans til erfaringer som kvinne, men hvor også kvinners kunstneriske og akademiske virke kan bli demonisert via statlige kommunikasjonskanaler, setter kvinner i en umulig situasjon der alt arbeid, både privat og profesjonelt, medfører urettferdig høy risiko for sanksjoner.

Dette er diskriminering, ikke bare av JK Rowling – men av kvinner av kunstnere og av akademikere generelt.  

Matriarken har som formål å gi kvinner en litterær plattform og vern mot trakassering, slik at samfunnet kan dra nytte av kvinners unike erfaringer og perspektiver. Matriarken publiserer tekster; sakprosa, poesi og ser frem til å publisere romaner i fremtiden. 

En roman er et åndsverk som skal behandles med respekt. Forsøkene på å svartmale en kvinnelig forfatter og hennes romaner, er en form for kulturelt hærverk som kan frarøve samfunnet en av vår tids viktigste litterære stemmer.

Forfattere som deltar i samfunnsdebatten er viktig for alle, og som en plattform som sentrerer tekster skrevet av kvinner, anser vi det som vårt samfunnsoppdrag og ære å stå opp for JK Rowlings rett til å uttale seg. Vi er høylytt imot slepphendte forsøk på å svartmale et forfatterskap som har formet en hel generasjon. 

Vi bemerker også forlagene som har profittert på JK Rowlings forfatterskap, i løpet av Pride har tiet mens mobben har løpt løpsk og forlangt bokbrenninger. 

Som forlag er vårt samfunnsoppdrag ikke bare å fremme ytringer, men også å styrke forståelsen for hva ytringsfrihet innebærer og hva den ikke innebærer. Som den engelske forfatteren Evelyn Beatrice Hall la i Voltaires munn i biografien om ham: «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem.» 

Karakterdrap, døds- og voldtektstrusler er ikke meninger som kan inkluderes i ytringsfriheten: disse er angrep vi som forlag plikter å ta avstand fra.

Matriarken vil forsvare kvinnelige stemmer i offentlig diskurs, og ønsker velkommen meninger som kan være med å belyse samfunnet fra flere sider.

Samfunnet trenger modige, kvinnelige kunstnere, forfattere og akademikere som kan være med å løfte samfunnsdebatten. Matriarken står side om side med slike kvinner, og tar avstand fra alle forsøk på karakterdrap av kvinner som deltar i det offentlige ordskiftet. 

Angrepene på barnebokforfattere som JK Rowling, akademikere som Rachel Roscinda Chavez, er også et direkte angrep på språket; på definisjoner; på vår evne til å nå ut til hverandre fra våre isolerte og unike opplevelser som enkeltindivider, gjennom nettopp språkets utrolige potensiale for å skape fellesskap. Ordene vi deler gjennom språket og vår evne til å definere, binder oss sammen på tvers av tilnærmet uendelige anledninger til forvirring, misforståelser og ensomhet. 

JK Rowling har delt sine bekymringer over en mangel på respekt for ordenes betydning, ikke bare i skjønnliterære tekster, men i lovene som staver ut kvinners menneskerettslige vern i Storbritannia. Som forlag, dyrkere av ordsmeder og elskere av ordets makt, er vi takknemlige for at JK Rowling viser oss at ord kan brukes til både magisk tenkning og faktabasert virkelighet. 

Som forlag er vårt samfunnsoppdrag å verne om ordet, både til bruk i fantasi og til å definere virkeligheten. Som et forlag for kvinner, er vårt samfunnsoppdrag å støtte kvinner som tar til ordet.

Vi står opp mot heksejakt.

Vi står opp mot kulturelt hærverk.

Vi står opp mot karakterdrap av kvinner i ordskiftet.

Vi står med J.K. Rowling!

Matriarken.no