You Ain’t Me på Youtubekanalen Make More Noise 

No fucking way, I will not let this stand – I am a Woman and You are a scam.” 
Denne setningen er del av Ajas poesi fremført muntlig på hennes twitterkonto. Du kan se og høre dette i videoen over her.

Kvinnebevegelsen er en motstandsbevegelse som alltid har hatt en egen kulturproduksjon og et eget kulturuttrykk. Men det kan ta tid å gjenkjenne det som kunst.

Kvinner som tar avstand og sier nei til transaktivisme reflekterer i dag en viktig og underkommunisert del kvinners livssituasjon. Aja setter ord og rytme på opplevelsen av transaktivisters kravstorhet. Hun sier nei.

Ajas la ut sitt dikt på twitter med denne inledningen; Ok so I wrote a little poem this morning, it kinda works, better as a spoken one. I have never done a spoken poem before, so don’t judge to harshly.P.s I use swear words so if that’s a prob do not play]

Skjermdump fra Ajas video på twitter

Skjermdump av Ajas dikt som tekst