I 2015 startet Tonje Gjevjon en søken etter lesbisk historie og kultur. Dette ble utløst av at de organisasjonene som pleide å jobbe for lesbiske og homofiles rettigheter, begynte å fronte legalisering av surrogati og hallikvirksomhet, og at sex-kjøpsloven skulle oppheve. Gjevjon opplevde dette som en usedvanlig kvinnefiendtlig politikk, at menns behov ble prioritert på kvinners bekostning, og at lesbiske stemmer på temaet var fraværende fra offentligheten. Hadde det alltid vært sånn? Var hun den eneste lesbiske kvinnen i miljøet som var kritisk til hallikvirksomhet og surrogati? Så begynte hun søket – det måtte jo være andre der ute?
Søket hennes førte henne til en glemt del av norsk kvinnehistorie; kvinnehuset i Oslo, og den aktiviteten og aktivismen som forente lesbiske feminister der på 70-tallet. Gjennom Inge Ås ble hun introdusert til humoren, kunstuttrykkene og aktivismen som hennes formødre hadde produsert. Dette ble til slutt samlet i boken “Vi spiste, sov og drakk feminisme”, utgitt på sfinxa forlag.
Dette søket førte henne også til Marianne Rovas Olsen. Rovas Olsens fotografier av lesbiske feministers aktivitet og aktivisme viser seg å være en av de største fotodokumentasjonene om 70-tallets lesbiske kultur.
Marianne Rovas Olsen førte også dagbok i denne perioden. Gjennom Tonje Gjevjons søken etter lesbisk feministisk historie, ble disse hentet frem igjen. Dagbøkene ble viktige for arbeidet med “Vi spiste, sov og drakk feminisme”. Men i Marianne Rovas Olsens refleksjoner over gjenmøtet med seg selv, formet det seg også en helt egen bok. Dette var det siste prosjektet Marianne Rovas Olsen gjennomførte før sin død, 09. Desember 2020.
“Fremtiden er ikke lenger hva den pleide å være” er en fortelling om det å se tilbake på begynnelsen av livet, mens man er på slutten. Den er fortalt med en stemme vi nesten gikk glipp av; om en jentes tanker og aktivisme i en del av vår felles historie som neste ble glemt.
Gjennom Tonje Gjevjons dedikasjon til å løfte frem kvinnene hun fant i sin søken, har hun spilt inn og produsert Marianne Rovas Olsens urfremførelse av sin første bok.
Last ned og hør “Fremtiden er ikke lenger hva den pleide å være” av Marianne Rovas Olsen her!
 

Om Marianne Rovas Olsen

Marianne Rovas Olsen (1954-2020). Født og oppvokst i Hammerfest. Hun flyttet til Oslo, fant Kvinnehuset, Lesbisk Bevegelse og var del av Seriøsgruppa (performancegruppe) og det kvinnelige kunstnerkollektivet Sfinxa siste halvdel av 1970tallet

Rovas Olsen dokumenterte sitt eget og sine venners liv som lesbiske, feministiske aktivister i Oslo på 1970-­tallet, og har en stor samling fotografier fra denne perioden. Flere av hennes fotografier ble i 2020 vist på Akershus Kunstsenter i forbindelse med utstillingen SFINXA – Lesbiske trykk og kvinneaktivisme 1970–1985 av Inge Ås. Et utvalg av arbeidene hennes blir også presentert i boken Vi spiste, sov og drakk feminisme, som ble utgitt på Sfinxa Forlag i 2020. Debuterte på Høstutstillingen i 2020 og utga boken «Fremtiden er ikke lenger hva de pleide å være» på Matriarken Forlag i 2021.  Om å gjenkjenne det som kustutrykk 

Hvorfor egen app?

Vi ønsket å dedikere en egen plass til Marianne Rovas Olsens memoirer, og å gi lydboken et eget rom! Så vi lagde en lydspiller, innstilt til å kun spille av Fremtiden er ikke lenger hva den pleide å være.

Denne er nå tilgjengelig for android!