GJØR.

STÅ.

ROP.

Kvinner har eksisterende menneskerettigheter basert på kjønn.
Vi krever at Norge forholder seg til sine forpliktelser til FN og Kvinnekonvensjonen, inkludert at folkeregistrert data og rettighetene disse utløser, må kunne skille mellom biologisk kjønn, som er en objektiv og materiell egenskap, og kjønnsidentitet, som er en subjektiv og immateriell egenskap.FØLG.