Som en reaksjon på T-plussminus-mennesket kom det i 2021 nye undergrupperinger til i det allerede tungt belastede skeive alfabetet; SuperHomo, SuperLesbisk, SuperKvinner, SuperMenn, SuperHetero, SuperTransøser og SuperTranser.

SuperTransøser er heterofile menn som vil leve som HyperTradisjonelle kvinner og supertranser er heterofile kvinner som vil leve som HyperTradisjonelle menn. Bare leve som, ikke se ut som!

Absolutt alle SuperTransøser har lakk og gummioppheng. Vi er en svært utsatt og ensom gruppe som ofte ikke finner på noe annet å gjøre en å runke eller gni oss mot mer eller mindre ru overflater. 

Men for at vi skal få utløsning trenger vi et publikum. Vi har derfor brukt korona-perioden til å  lobbe for at det opprettes et yrke som heter RUNKEPublikum som kan se oss, lytte til oss og tenne det lyset i oss som gir oss den følelsen vi trenger, sier leder for SuperTransøsenens Ressurssenter (STAR) Umbrella Freiheit.[Freiheit betyr fri og het.]

Vi ser for oss en tre ukers intensiv utdannelse der studentene trenes i ulike måter å gi applaus på. Dette er jo en slags sensitivitetstrening der publikum læres opp til å sette seg inn i hva slags ansiktsuttrykk deltakerne i runkeringen trenger for å komme i mål.   

Helseministeren har jo allerede gitt Chemsexgutta gratis knulledop og hivmenna billig prEpp. Så dop og mørkerom har vi nok av, sier Freiheit til matriarken.no. Det vi mangler nå er et villig og entusiastisk publikum.

Antonio som er en lesbe med tidligere identitet som TERF opplevde en ny vår da høn endret identitet til  ur-lesbisk transmann. Høn har meldt seg på runkeringtreff og i følge det skeive magasinet GNIKK & GNUKK ser Antonio frem til å runke med gutta og måle kjønn som han sier. 

Vi har søkt Norsk Kulturråd og Bufdir om midler til Runkeringtreff med publikum og fått positive tilbakemeldinger melder Umbrella Freiheit  som mener representasjon av absolutt alle grupperinger i publikum er viktig. Målet er jo at det går for alle – og da er det flott med et fargerikt blanda drops publikum.  

Leder for LDO mener tiltaket er positivt. Det er ingen skam å runke i ring sier hun og legger til at LDO har foreslått for Helse og omsorgsdepartementet at det tilrettelegger for runkeringer i arbeidstiden. Med så mange åpne kontorlandskap i både det private of offentlige krever det ikke nevneverdig tilrettelegging legger hun til. 

Vi satser på at helseministeren lanserer runkering-konseptet  på årets Pride – som et PilotProsjekt sier Freiheit og blunker. Det er jo helse i hver håndbevegelse sier han og smiler til Antonio som har ligget i hardtrening hele vinteren.