Om Matriarken

Matriarken er ikke redd for noe eller noen. Og veldig glad i å le.
Matriarken er både tålmodig og utålmodig.

Det er ikke farlig å feile. Det er bare feil til det rettes opp.