Matriarken Forlag er et forlag av og for kvinner. Vi produserer tekster som vi mener burde skrives inn i historien. Matriarken forlag støtter også Women’s Human Rights Campaign, og vi inviterer våre kunder til å bli matroner for deres arbeid!