Hvis man slår en 4 år gammel gutt, og forteller ham at lekene han vil leke med kun er for jenter – hvor lang til tar det før gutten begynner å si at han er en jente?
 
Hvis man er så homofobisk at man ikke en gang kan la barna leke med de lekene man vil, i frykt for at de “kan bli homofile”, hvor lang tid tar det før man heller omfavner ideen om at barnet må være født i feil kropp?
 

Ideen om at man kan være født i feil kropp er verdens eldste form for homofobi, og “kjønnskorrigerende behandling” er verdens eldste form for homofobisk motivert konverteringsterapi. Dette er manifestert i mange lands lover, for eksempel Iran, der homofili er forbudt, mens kjønnskorrigerende behandling betales av staten. 

I dokumentaren A transgirl growing up in Texas får vi innblikk i hvordan et barn, en liten gutt, blir konvertert til jente fordi moren frykter han kan være homofil.

 

Vi ønsker svar fra våre politikere på Stortinget om forslag om å forby homoterapi  handler eksplisitt om religiøs homoterapi basert i at homofili er syndig – eller om det også inkluderer den formen for grov konverteringsterapi av feminine gutter og maskuline jenter, som avdekkes i dokumentaren nevnt over. 

Skeive organisasjoner som ILGA, Foreningen FRI, Stonewall UK og andre, setter likhetstegn mellom kjønnsidentitet og seksuell legning. Konsekvensen av dette er at når de foreslår å forby konverteringsterapi av homoseksualitet, så inkluderer de også et forbud mot alle former psykologisk utredning og terapi av barn, unge og voksne som opplever kjønnsdysfori.

Mange oppfatter konseptet trans som en naturlig forlengelse av homoseksualitet, og undervurderer hvor stor forskjell det er mellom kjønnsdysfori og seksuell legning. 80% av barn og unge som lider av kjønnsdysfori vokser det av seg når de gjennomgår puberteten. Om man forbyr alternativer til kjønnskorrigende behandling, vil man i praksis frata denne gruppen nødvendig helsehjelp, og svekke behandlingstilbudet.

 
Mange mennesker med kjønnsdysfori ønsker samtaleterapi med psykolog eller andre kvalifiserte for å håndtere sin kjønnsdysfori. Det er derfor vesentlig å få avklart om et forbud mot homoterapi/ konverteringsterapi vil frata mennesker som søker hjelp for sine plager muligheten til å få terapi som kan hjelpe de å håndtere problematikk knyttet til kjønnsidentitet med mer. Vi mener det må avklares om det vil bli straffbart for psykologer og psykiatere  og andre å tilby slik terapi til mennesker md kjønnsdysfori som ønsker dette tilbudet – og om gruppen mennesker med kjønnsdysfori skal nektes rett til å undersøke og finne ut av egen av problematikk sammen med psykologer og psykiatere om de slev ønsker dette.
Det bryter i tilfelle med alle standarder for hvordan man  møter mennesker  med psykiske utfordringer. 

Den 18 minutter lange Emmyvinnende dokumentaren A transgirl growing up in Texas finner du nederst I denne artikkelen.
 

Lenke til debatt om utredning og vedtak kom forbud  vedrørende homoterapi mellom Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet og leder for kultur- og familiekomiteen Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.