Tar Foreningen FRI avstand fra ILGAs bekymringsverdige formulering der de krever at seksuell lavalder senkes?
 
Nei – ikke bare tar de ikke avstand – men lederen av forening FRI har politianmeldt meg til politiet for hensynsløs adferd, fordi jeg gjennom WHRC Norges twitterkonto har kritisert ILGAs krav, og har bedt FRI ta avstand fra det.
 
Skal dette være betryggende? Jeg er ikke betrygget.
 
Jeg og WHRC har kritisert et av kravene i en erklæring publisert av the International Lesbian and Gay Association (ILGA). Kravet vi kritiserer er et krav om avkriminalisering av enhver form for seksuell aktivitet som involverer ungdommer (definert av WHO som mindreårige mellom 10 og 18 år). 
 
Vi kritiserer dette kravet fordi det nødvendigvis må inkludere en reduksjon av seksuell lavalder. Slik kravet er formulert vil det også innebære avkriminalisering av seksuell aktivitet mellom voksne og mindreårige.
 
ILGA er en internasjonal paraplyorganisasjon som de siste årene har produsert en del merkelige og kritikkverdige lobbymanualer og politiske krav, spesielt i forhold til barn. Høsten 2019 publiserte de for eksempel lobbymanualen “Only Adults? Gender recognition for youth” som inneholdt så kontroversielle anbefalinger at advokatfirmaet Dentons, som bidro til manualen gjennom en pro-bono avtale, i ettertid har fjernet alle referanser til den og har avsluttet alle pro-bono samarbeid med LHBT-organisasjoner.
 
Manualen applauderer norsk transaktivisme for taktikker som “unngå pressedekning”, “adresser ungdommer” og “fest kampanjen til et mer populært lovendringsforslag”. Ved å unngå media kunne man unngå en kritisk, offentlig debatt om selvidentifisering av juridisk kjønn – her trekker manualen frem UK som et eksempel på hvordan det kan gå om man slipper kritiske stemmer til. (I UK har kritisk debatt belyst at kjønnsbekreftende behandlingstilbud har blitt dypt påvirket av ideologisk aktivisme, med den konsekvens at mindreårige har blitt utsatt for uforsvarlig behandling – dette ble umiddelbart avsluttet etter at High Court gjorde en vurdering av det juridiske grunnlaget for mindreåriges samtykkekompetanse I Keira Bell saken. Videre har kritisk, offentlig debatt også ført til at selvidentifisering av juridisk kjønn har blitt lagt på hylla, fordi det er i konflikt med kvinners rettigheter, og en sak mot ONS (tilsvarende SSB) har avgjort at det bryter med loven å legge kjønnsidentitet til grunn på spørsmål om kjønn i nasjonal statistikk.)
Det å adresse ungdomspolitikere ga inntrykk av at lovendringsforslagene kom innad fra partiet istedet for fra eksterne organisasjoner, og det å feste lovendringsforslaget til noe mer populært “ga et beskyttende slør”.
 
ILGA er paraplyorganisasjonen til foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold FRI
FRI og deres undergrupper var de norske rådgiverene og aktivistene som fikk applaus av ILGA for sine “gode praksiser”.
 
Jeg og kvinnene i WHRC Norge er derimot litt skeptiske til at dette er taktikker som egentlig tåler dagens lys. Nå har altså FRIs moderorganisasjon kommer med enda et kritikkverdig utspill, denne gangen i forbindelse med den seksuelle lavalderen. Dette bekymrer oss av flere grunner, mange av dem åpenbare. For eksempel annonserte en av FRIs underorganisasjoner, ung BDSM, i fjor at de hadde fjernet nedre aldersgrense på sine bdsm-treff. Ung BDSM, som allerede er på tynn is ved å tro at det er en god idé å la 30-åringer med dominans-fetisj få henge med 16-åringer “som er nysgjerrig på fetisjer eller allerede vet at de liker det”, utviste altså en så total mangel på skjønn om sikkerhetsvurdering for mindreårige at de fjernet nedre aldersgrense fullstendig. Tok FRI avstand fra dette? Nei, overhodet ikke.
 
 
Tar de nå avstand fra ILGAs bekymringsverdige formulering om avkriminalisering av ungdommers seksuelle praksiser? Nei – ikke bare tar de ikke avstand – men lederen av forening FRI har politianmeldt meg til politiet for hensynsløs adferd, fordi jeg gjennom WHRC Norges twitterkonto har kritisert ILGAs krav, og har bedt FRI ta avstand fra det. Skal dette være betryggende? Jeg er ikke betrygget.
 
Styret i FRI inkluderer nå to medlemmer som politianmelder kvinner som påpeker praksiser som er utrygge for barn. Den første politianmeldelsen kom etter at kvinner påpekte at det ikke er trygt å oppfordre barn til å kontakte fremmede voksne som tilbyr dem klemmer på nett. I tillegg til politianmeldelse førte også dette til at kvinners arbeidsgivere ble kontaktet med oppfordring om å få dem sparket, eller trusler om boikott.
 

Tre av tweetene som ble anmeldt

Mens media har låst seg fast på et narrativ om at de eneste som kritiserer skeive organisasjoner er høyrepopulistiske hvite menn, står kvinner i Norge og i utlandet i en usynliggjort debatt, der vi brennmerkes med spesialutviklede overvåkingsteknologier, politianmeldes, trakasseres med brev til arbeidsgivere og fremstilles som sammenlignbare med nazister.
 
Media må gjerne ignorere kvinner. Men de skeive organisasjonene bør tenke seg om.
Tror de virkelig at kvinner; mødre og lesbiske; kommer til å slutte å stille dem vanskelige spørsmål? Tror de at vi kommer til å slutte å stille dem til ansvar for mindreåriges sikkerhet? Hvor lenge tror de at det å anmelde oss i stedet for å ta selvkritikk og å skjerpe rutinene sine kommer til å fungere?
 
Vi er ikke “konservative kristne grepet av moral-panikk”. De fleste av oss er tidligere allierte, som trodde de skeive organisasjonene jobbet for å fremme aksept for mangfold. Istedet har vi oppdaget og erfart at disse organisasjonene har utviklet et fullstendig irrasjonelt ideologisk grunnlag, og har gjort seg til vert for en kvinnefiendtlighet som er så grov at det får et hvert incel-forum til å fremstå som et te-selskap.
 
Javel, så ignorerer media kvinners stemmer i sin analyse av kritikken skeive organisasjoner møter. Men det er ikke bærekraftig for skeive organisasjoner å svare på kvinners kritikk med politianmeldelser. Det burde være like åpenbart som at man ikke fjerner nedre aldersgrense på bdsm-treff.

Følg WHRC Norge på twitter