FRI mottar årlig statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For 2020 var denne støtten fra Bufdir alene på 12,785 millioner kroner. Fri og skeive organisasjoner har fra 2016-2021 mottatt flere hundre millioner i offentlig støtte, blant annet til undervisningsopplegg i barnehage og skole. Men hvorfor får en organisasjon som også har som oppdrag å ivareta lesbiske sine interesser, midler av Bufdir når de så åpenlyst skaper forvirring om hva homofil og lesbisk legning faktisk handler om? Og hva slags konsekvens får det når unge lesbiske lærer at hankjønn også kan være lesbiske? 

Fri har et hankjønn som presenteres som lesbisk i styret. Menn/hankjønn kan ikke være lesbiske. Likevel presenterer Fri hankjønn som lesbiske. Som om det å være lesbiske er en kink eller en seksuell legning hannkjønn kan ha. Unge lesbiske trenger voksne og LHB-organisasjoner som ivaretar lesbiskes interesser og ikke minst grenser. Å være lesbiske er en avgrenset seksuell legning som handler om likekjønnstiltrekning. Hvorfor er det greit at Fri presenterer  menn/hankjønn som lesbiske? 

Det er flere eksempler på at rådgivere i Fri og skeive organisasjoner fremmer tankegods som bryter med den forståelsen vi har av lesbisk og homofil legning. Foreningen fri har blant annet en rådgiver som hevder det er transfobt å si at bare kvinner har mensen. 

Er det det? Hva er den faglige begrunnelsen for at Fri skal få drive undervisning og formidle denne type holdninger til unge og andre i befolkningen? Hva slags konsekvenser får det når det å uttrykke realiteter stigmatiseres av statsstøttede organisasjoner? Her skjermdump fra en rådgiver i Fri sin nettside. 

Et annet eksempel på manglende forståelse for unges behov er Skeiv ungdom sine UNGBDSM treff. Å forstå forskjellen på barn, ungdom og voksne er viktig for organisasjoner som skal formidle grensesetting og seksualitet til ungdom.

BDSM inkluderer smerte, bondage og ydmykelse. Er dette noe voksne BDSMere (hardcore fetisjister med et tenningsmønster knyttet til BDSM)  burde formidle og lære bort til unge mennesker? Blir unge mennesker ivaretatt av Skeiv Ungdom? Bør ikke unge mennesker heller kurses i at BDSM kan være direkte farlig og den pornoen de ser ikke stemmer overens med måten vi elsker og har sex med hverandre i virkeligheten. Vi er helt for at voksne snakker med unge om hva porno er, hvor kvinnefiendtlig og misvisende den er- og hvordan porno ikke gjenspeiler hva unge kvinner liker eller bør bli med på, men UNGBDSM virker ikke, slik vi ser det, ikke innenfor en slik ramme. Skjermdump fra Skeiv Ungdom og UNGBDSM sine sider.

At Skeiv Ungdom har en regel som sier at outing er uakseptabelt er alvorlig. Barn og unge skal absolutt kunne snakke med sine foreldre og andre om det har væt med på i forbindelse med UNGBDSM treff. Her skjermdump fra Skeiv Ungdom/ UNGBDSM sin nettside

Det finnes flere eksempler på uaktsom adferd blant annet på nett fra personer som nå sitter i styret til Fri, tidligere styreledere av Fri og andre. Vi mener våre folkevalgte bør få mer kunnskap om skeive organisasjonen sine aktiviteter for å kunne vurdere om disse organisasjonene utfører sine oppdrag på en forsvarlig måte.

#Arbeiderpartiet #Høyre #Senterpartiet #Kristelig Folkparti #Venstre #Sosialistisk Venstreparti
#Rødt #Fremskrittspartiet #Miljøpartiet De Grønne  #Likestillingsogdiskrimineringsombudet