av Tonje Gjevjon

Jeg er en innsider fra LHBTQ – miljøet som er utstøtt fordi jeg står opp for jenter og kvinners rettigheter.
Jeg elsker en kvinne som jeg har bodd og vært sammen med i 21 år. Jeg elsker kroppen hennes, personligheten hennes og måten hun beveger seg på. Hver morgen ser jeg på henne, på lyset som streifer kinnet hennes og kan nesten ikke tro at jeg kan være så heldig. Vi elsker hverandre, har valgt hverandre og gir hverandre den tryggheten og kjærligheten som gjør at vi får til livene våre, arbeidet vårt og hverandre. Jeg får ut mitt potensiale, hun sitt.

Det er så stort.

Jeg bor i Norge. Et land der vi frem til 2016 hadde det ganske bra. Et land der lesbiske hadde samme rettigheter som andre og hvor det var rom for å være uenig om det meste.

Jeg er kunstner og står bak kunstkonseptet Hungry Hearts som deltok i MGP i 2016 med låten Laika. Hungry Hearts har laget kunst og musikk som handler om lesbisk og homofil kultur siden 2005. I 2017 utga vi albumet «Dyke Forever» med The international Lesbian Anthem – In Your Face.  I 2014 huset vi 30 indiske filmarbeidere og skuespillere i 30 dager (snakk om kulturkræsj) og lagde den norskindiske Bollywoodfilmen «Life is a moment» som handler om homofile i India, Pakistan og Norge. Vi har deltatt på Prider i Sverige, Tyskland, Israel, Hellas, Kina – ja over hele verden og vært talspersoner for den norske LHB-politikken i inn og utland. 

Hungry Hearts på Stockholm Pride 2016.” Därefter kom flatmaffian i Hungry Hearts med Laika, en av årets absolut härligaste schlagerlåtar. Att dom inte vann i Norge är en enorm skandal i mina öron. Deras lesbiska kampdisco är ju underbar och att de klämt in Orlando-referenser var lika viktigt som fint. Här vann de publikens hjärtan. Men vilket slarv att inte ge dem en ordentlig presentation. Det hade lyft gänget betydligt” QX.se. Foto  Christian Hagward

I 2015 lagde vi Metropol Kulturfestival med egne arrangementer for kvinner/lesbiske – blant annet håndbakkonkurranse, kunstutstilling, debatter, konserter og kvinnekveld. Vi lagde butch/femmes kveld og In the name of Modesty kveld på Potta. Alle disse arrangementene var stappfulle av lesber. 

Vi er blitt brukt av og har mottatt finansiell støtte fra norske ambassader som ønsker å vise lesbisk kunst og kulturuttrykk i andre land. Hungry Hearts musikk og kunstvideoer er vist på over 50 internasjonale LHB filmfestivaler. I 2018 ble vi invitert til Kina (Gunagzhou) for å holde et foredrag om lesbisk historie og kvinnesak i Norge, vise Bollywoodfilmen vi hadde lagd på den amerikanske ambassaden i Guangzhou og for konsert med Hungry Hearts. I 2017 ble vi invitert til og deltok på Tel Aviv Pride foran 100 000 homofile menn i bar overkropp og på Cologne Pride. Men først og fremst har vi vært et av svært få – til tider det eneste lesbiske kunstprosjekter på LHBQI kunst og musikkscenen 2005-2017. Og vårt hovedtema har vært kvinnekroppen.

Nå skriver vi 2021 og fordi jeg i 2017 engasjerte meg i debatten om kjønn er jeg i dag mest kjent som en hatefull transfob. Hungry Hearts som var tiltenkt å skulle ha EuroPridelåten i 2018 er «svartelistet» og RFSL har igangsatt kartlegging der de forsøker å koble meg og andre kvinner som står opp for jenter og kvinners kjønnsbaserte rettigheter til ultrakonservative kristne og Alt Right- bevegelsen. Kvinner som kaller seg feminister som fotfølger kvinner som har andre meninger enn de selv – som løfter opp andre kvinners stemmer som et problem for mangfold og inkludering. Kvinner som leder og forteller flokken hvor kvinnene de ikke klarer å kneble befinner seg – som bruker sin regnbueplattform til å advare flokken og samfunnet mot kvinner som meg. 

Jeg plassere meg et sted mellom den politiske venstresiden og sentrum. Jeg er for kriminalisering av hallikvirksomhet, mot surrogati og arbeider for et samfunn uten porno, sexindustri og menneskehandel. RFSL jobber for økt tilgang til barn og kvinners kropper og er pro-surrogati. Vi er altså uenige om mye. 

De skeive organisasjonene og Pride jobber ikke lenger for økt aksept med eller solidaritet for homoseksuelle kvinner og menn, men for økt aksept for menns krav om tilgang til andres kropper. Skeive organisasjoner og Pride  har i det store og hele alltid prioritert homoseksuelle menn. Over hele verden er Pride møteplasser for velbemidlede homoseksuelle menn som ønsker sex med andre homoseksuelle menn. I Tel Aviv opptrådte Hungry Heaart foran 100 000 menn i bar overkropp, et hav av testosteron, kropp og sol. Og for all det, jeg unner menn all den fargerike sexen de ønsker seg. 

Hungry Hearts har deltatt på flere av disse festivalene med konserter, debatter og filmer så jeg snakker av erfaring. Dette ikke er relevante møteplasser for lesbiske. At pride er en fest av for homofile menn er flott, men da burde disse festivalene bli merket som nettopp dette: Fest for homofile menn. 

Lesbiske og homofile er kvinner og menn = interessekonflikt.
Homofile menn og lesbiske kvinner har få om noen felles kampsaker. Allikevel, fra 1982 til ut på 2000- tallet levde LHB «sammen» i en slags harmoni.  

Når jeg nå reagerer og setter ord på det jeg har observert så er det med bakgrunn i å ha vært en del av det lesbiske og homofile miljøet siden 1982 – og fordi jeg bryr meg. Jeg bekymrer meg for måten unge lesbiske blir behandlet på – og for de 19 000 detranspersonene i en egen detransgruppe på reddit. Detrans er betegnelse på de som har trodd de var trans, men som så etter en stund finner ut at de ikke var det likevel og at deres identitetsproblematikk hadde andre dypereliggende årsaker. Noen har gjennomgått medisinske inngrep og gått på cross-sex hormoner, andre har kun gjennomgått en sosial transisjon.

Detransgruppen – hvorav unge lesbiske kvinner utgjør en majoritet – har vokst med 1000 i måneden de to siste månedene. 19 000 er et tall vi ikke kan overse. Jeg forventer at vi som samfunn tar innover oss at detransisjonerte er en realitet. En realitet som peker på den løgnen om kjønn som presses gjennom av transaktivisme og RFSL (i Norge Foreningen Fri) som peker på en sosial smitte og på uaktsomme transklinikker også i Sverige.

Bare hunkjønn er lesbiske. 
For at lesbiske skal kunne definere seg som lesbiske og forstå sin romantiske og seksuelle legning er biologisk kjønn vesentlig. Lesbiske elsker kvinner (hunkjønn) – ikke menn (hankjønn) og heller ikke hankjønn som identifiserer seg som lesbiske. Når RFSL anser lesbiske som er avgrenset sin seksualitet til å gjelde likekjønnede som transfober skal vi reagere – alle sammen.

RFSL hevder at Kajsa Ekis Ekmans bok «Om Könets existens – tanker om den nya synen på kön» er full av faktafeil og at en av de er at Ekman hevder at kjønn finnes – at mann og kvinne finnes. Men jeg vil ikke tvinges inn i RFSL sin psykotiske verden der feminine menn blir spurt om de er kvinner og hvor det å være lesbisk er redusert til slags mannekink. Les Kajsa Ekis Ekman svar på kritikken fra RFSL her.

Verdens eldste form for homoterapi. 
For når RFSL presenterer hankjønn som lesbiske er det et angrep på kvinners autonome seksualitet. Det RFSL gjør er å legge til rette for en overgrepskultur der unge lesbiske oppfordres til å prøve sex med menn som identifiserer seg som lesbiske. Men lesbiske er kvinner. Og kun kvinner kan være lesbiske. Så hvorfor gjenkjenner ikke den svenske befolkningen RFSL sin utdefinering av biologisk kjønn som undertrykking av lesbiske?

I ukens episode av podkasten Norsken, svenske og dansken formidler hvor redd hun og andre kvinner er for å uttrykke sin mening i debatten om kjønn. Det hun i bunn og grunn gir uttrykk for er at det å argumentere fra kvinners perspektiv nå likestilles med at man sårer, krenker eller fornekter transpersoners eksistens – ja til og med kanskje bidrar til at folk tar livet av seg. I tillegg til at man risikerer å bli no-plattformet og få ødelagt sitt omdømme.

Dyrker overgrepskultur 
Å fortelle barn at kjønn er en sosial konstruksjon er et direkte angrep på barn og unges evne til å ivareta og gjenkjenne egne kroppslige og psykologiske grenser. RFSL bygger med sitt mantra «kjønn er en sosial konstruksjon» opp en kultur der det å trampe over unge lesbiske sine grenser er ansett som positivt. Lesbiske skal ikke ha egne grenser, vi skal ikke kunne velge på grunnlag av kjønn eller seksuell legning. Vi skal være tilgjengelig for alle som føler seg lesbiske. Og om vi ikke åpner opp for at alle som sier de er lesbiske er lesbiske, skal lesbiske fremstilles som transfobe.

RFSL bruker en påstått fare for selvmord for å fortelle den svenske befolkningen at noens liv er avhengig av at vi som samfunn bekrefter et mantra basert på en løgn (transkvinner er kvinner). Mennesker med kjønnsdysfori har rett på vitenskapelig baserte helsehjelp og barn skal ikke brukes som ledd i en eksperimentell forskning. Det er i motsetning til det RFSL promoterer umulig å bytte kjønn. Det man kan er å endre utseende på kroppen.

Andres liv i mine og dine hender
Debatten om kjønn er global. Den er styrt av sosiopaten som får oss alle til å føle skyld om vi ivaretar våre grenser og står opp for våre erfaringer og virkelighetsbeskrivelse.  For når vi beskytter oss selv, våre barn, døtre og sønner mot løgnene blir vi fortalt at vår forståelse og kunnskap om virkeligheten tar liv. At den medfører en fornektelse av andres eksistens. Transpersoners liv er altså i mine og dine hender. Mine ord kan føre til noens død. Min beskrivelse av virkeligheten kan såre og krenke. Dette er noe jenter og kvinner har blitt fortalt til alle tider. Det nye er at det kommer fra RFSL og libertinerfeminister.

Sosiopatiens tidsalder
Men vi lever i sosiopatiens og narsissismens tidsalder. RFSL er en millionfinansiert organisasjon med nulltoleranse for andre perspektiver enn sitt eget – en organisert klan som mobber i flokk. RFSL følger samme skript som organisasjoner tilsvarende RFSL i andre land følger.

De angriper personen, knytter personen til alt right, homofobi og transfobi. De svekker personens omdømme, får universiteter til å avinvitere de stemmene som reiser uønskede perspektiver. Fryser ut alle som ikke innordner seg og utøver sosial kontroll på motstemmer, særlig lesbiske motstemmer og foreldre som ikke ønsker å utsette sine barn for den uvitenskapelig medisinske behandlingen transisjon innebærer.

Snart ruller Pride ut internasjonalt gjennom hele juni, etterfulgt av lokale markeringer tilsynelatende året rundt. Dette er en industri som latterliggjør lesbiske, som eksperimenterer på barn og som trakasserer enhver kvinne som sier nei. 

Se på metodene, se på angrepene, se på nulltoleransen for kvinners perspektiver. Gjenkjenn det som det det er – og si fra. 

s#kjønn #kjønnsdysfori #lesbisk #homoseksuell #RFSL #fri #narsissisme #sosiopati #selvmord #detrans  #homofobi #kvinner #jenter #skript #surrogati #identitet