Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm  

Fem Oslo-skoler har hittil avsluttet praksissamarbeid med NLA Høgskolen på grunn av den kristne skolens samlivssyn. NLA Høgskolen er en privat kristen høgskole som blant annet utdanner lærere. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at hver enkelt rektor skal ha rett til å avslå søknader om praksisplass fra elever som kommer fra NLA Høgskolen, men det får hun kritikk for.

– Det bør være Utdanningsetaten som lager retningslinjer og hvilken praksis skolene skal ha for hvem de inngår praksisavtaler med og hvordan, sier Mehmet Kaan Inan, Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo, til avisen Vårt Land.

Han mener at det ikke bør være opp til hver enkelt rektor å kunne ta slike avgjørelser.

Stridens kjerne er at lærerstudentene går på en kristen høyskole der man mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener saken utfordrer prinsippet om religionsfrihet.

– Når skoleledere sier at hvis du er utdannet ved en institusjon med et konservativt syn på homofilt samliv, så har du ikke tilgang til Oslo-skolen, så sender det et signal til samfunnet. Det er veldig problematisk med tanke på religionsfriheten, sier Bjurstrøm til Vårt Land.

Hun får støtte fra Aftenposten-kommentator Harald Stanghelle.

– Den underliggende meldingen fra en mektig byråd til en liten kristenkonservativ minoritet er ubehagelig klar: Dere kan gjerne få praksisplasser i Oslo-skolen, men da må dere først fornekte det dere tror på, skriver Stanghelle i en kommentar Aftenposten, og legger til:

– Norsk Lærerakademi driver en offentlig godkjent lærerutdanning. Ingen har hatt noe å utsette på studentene derfra. Det er da heller ikke som misjonærer de utdannes, men som helt ordinære lærere.

Leder Christina Eline Ellingsen i Women’s Human Rights Campaign (WHRC) mener at boikott av NLA fører til alvorlige former for diskriminering, både mot religion, mot livssyn og mot kjønn.

– De aller fleste religioner har et syn på ekteskapet som hellig, fordi foreningen av mann og kvinne har potensialet for å skape nytt liv. Ekteskap som institusjon i religiøse sammenhenger er derfor dypt forankret i en biologisk oppfattelse av kjønn. Når studenter risikerer å miste praksisplasser fordi de er utdannet ved en høgskole med et kristent verdisyn på ekteskapet, er dette ikke bare diskriminering basert på religion, men også mot livssynet om at kjønn er en biologisk egenskap for reproduksjon. Siden kvinner utgjør majoriteten av lærerstudenter, vil et boikott av NLA uproporsjonalt ramme kvinner. Denne boikotten er derfor diskriminerende mot kvinner, som i praksis risikerer yrkesnekt med mindre de benekter sin religion og sitt livssyn. Her må arbeidstakerorganisasjonene på banen for å sikre at personer med alle livssyn er sikret lik behandling under utdanningen og i yrkeslivet, sier Ellingsen.