Elizabeth Magie – kvinnen som fant opp monopol

Visste du at spillet monopol ble laget av en feminist for å demonstrere urettferdig eiendomspolitikk?

Elizabeth Magie ble født i 1866 i Illinois. Hun var poet, ingeniør, stenograf, feminist, komiker og – sist men ikke minst – spilldesigner. Hun ble kalt Lizzie av sine nærmeste, var politisk aktiv og jobbet spesielt for å fremme kvinners rettigheter. 

Men i tillegg til feminist og spilldesigner, var hun også tilhenger av de økonomiske prinsippene i Georgisme. Disse prinsippene går ut på at alle individer burde ha 100% råderett over det de selv har skapt, men at alt som finnes i naturen – spesielt landområder – burde eies av alle i fellesskap. I en georgistisk tankegang, betaler alle individer skatt basert på kvaliteten på landområdet de bor på, i stedet for basert på inntekt og eiendeler. Overskuddet redistribueres så tilbake til innbyggerne når driften av regjeringen er dekket. 

Elizabeth lagde spillet “the landlords game” for å demonstrere fordelene med georgisme og felleskap, og ulempene med individualisme og monopoler. Ved å bruke spilldesign, kunne hun vise mennesker en simulasjon av hvordan de to økonomiske systemene utspiller seg i praksis, på en morsom og underholdende måte. 

Men de fleste har aldri hørt om Elizabeth Magie, og de færreste vet at et av verdens mest populære brettspill ble laget av en feminist for å demonstrere to forskjellige systemer for skatt. Dette er fordi hun ble svindlet ut av spillet hun hadde laget – og delen som illustrerer georgisme ble fjernet, så det eneste som ble igjen var det hun forsøkte å forhindre – monopol. 

Elizabeth ble introdusert for Georgisme av sin far, James Magie, som ga henne boken – Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy – skrevet av Henry George. Økonomen hadde enorm suksess med den økonomiske teorien kalt “Georgisme”. Boken solgte bedre enn bibelen, og utgivelsen av den i 1879 har blitt satt som startskudd for Amerikas “progressive era” av noen historikere.

Elizabeth sin far, James K Magie, hadde reist rundt med republikaneren Abraham Lincoln da han deltok i debatter mot Stephen Douglas, demokratenes presidentkandidat og forkjemper for at stater selv burde kunne bestemme om de ville tillate slavedrift. Faren var journalist og eide et trykkeri, og var en viktig aktør i strategiene som førte til Abraham Lincolns presidentskap og at slavehandel ble avskaffet i USA. Elizabeth ble født året etter at Abraham Lincoln ble myrdet. 

Farens politiske engasjement og hans invitasjon til datteren om å også engasjere seg i politikk, bidro til Elizabeth kunne utforske og uttrykke sine egne ideer. 

Disse ideene uttrykte hun gjennom spilldesign for å demonstrere en mer rettferdig og mindre grådig politikk. 

Om Elizabeth Magie – Macombs

Om James K Magie – Macombs

Om georgisme og boka 

Om the landlords game

Landlords Game® ~ 1906, board game. Designed by: Lizzie J. Magie (Phillips); Published by Economic Game Company, New York, 1906; Patent Filed: Mar 23, 1903 – No.149,177 – Lizzie J. Magie; Patent Granted: Jan 05, 1904 – No.748,626 – Lizzie J. Magie; Image courtesy of Thomas Forsyth owner of the REGISTERED TRADEMARK “The Landlord’s Game®” – See http://landlordsgame.info/

https://en.wikipedia.org/wiki/File%3ALandlords_Game_1906_image_courtesy_of_T_Forsyth_owner_of_the_registered_trademark_20151119.jpg