Edwige Mortyr har lest NOU 2020: 14 Ny Barnelov – til barnets beste som er en utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018. Den ble avgitt til Barne- og familiedepartementet 04.12.20. NOU’en er på 444 sider  og utvalgets formann er Torstein Frantzen. Sekretariatsleder er Kirsten Kolstad Kvale. Medlemmer. I NOU finner vi forslag som handler om å gjøre begreper som mor og kvinne kjønnsnøytrale. 

Lov om endring av juridisk kjønn som er foranledningen til de mange påfølgende lovforslag og lovendringer knyttet til alt fra språket som beskriver kvinner, lesbiske og homofile – samt lovverk som omhandler barn og foreldreskap med mer.

Lov om endring av juridisk kjønn har, uten at det var tilsiktet, en rekke negative konsekvenser for jenter og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter i Norge. Mange jenter og kvinner reagerer, også Edwige Mortyr som i denne teksten løfter frem hvordan ord som beskriver kvinner skal ut av språket. Du finner NOU her, men som Mortyr sier; det er ikke en lettlest populærlektyre.

Hva er den kjønnsløse
terminologien?  

Utvalgets primære standpunkt er at barnelovens terminologi bør være kjønnsnøytral slik at benevnelsene «mor», «far» og «medmor» ikke benyttes i loven. I tillegg til ønsket om å inkludere alle former for familier er det viktig for utvalget å gå lenger i likestilling mellom heterofile og homofile par som kan bli foreldre etter loven. Av kapasitetshensyn har utvalget likevel ikke gjennomført den kjønnsnøytrale terminologien fullstendig i lovutkastet, men utvalget har forsøkt å bruke fellesbetegnelser som erstatning for ordene «mor», «far» og «medmor» der det er mulig.

For ikke å krenke en liten håndfull kvinner som er juridiske menn, skal over 50 000 kvinner som er antallet på kvinner som fødte i 2019 reduseres til “den” som føder. Kvinner føder alle mennesker men skal i fremtiden reduseres til «den»?

Skal vi virkelig tilbake til et paradisisk samfunn – til før Adam og Eva – mange tusen år før opplysningstiden? 

Skal vi gjeninnføre  troen på at lam og løve sover sammen? 

Kvinner vil ikke og skal ikke bli redusert til «den». Hvorfor skal vi usynliggjøre at kvinner er de som blir gravide og føder?

Forslaget som er levert bryter med befolkningens forståelse av innarbeidede og presise begreper som mor, gravid, kvinne, mann og  far. Det bryter også med barns rett til å forstå og kunne beskrive seg selv og verden. 

I 2016 ble totalt 331 personer henvist til Nasjonalt behandlingssenter for transseksuallitet. Av disse var 148 barn. Hvor mange kvinner som er juridiske menn føder barn? Det er ingen statistikk, men vi må tro at det er under ti i året. Vi lever i et demokrati hvor flertallet bestemmer over mindretallet, men hvor flertallet alltid tar hensyn til og respekterer mindretallets behov. Dersom loven blir vedtatt er det som å leve i et diktatur når en liten håndfull mennesker skal bestemme over flertallet og ikke respektere flertallets behov.

Kvinner vil ikke og skal ikke bli redusert til «den». Hvorfor usynliggjøre realiteter som at  kvinner er de som blir gravide og føder? Skal menn reduseres til den som “befrukter”? 

Forslaget som er levert bryter med befolkningens forståelse av innarbeidede og presise begreper som mor, gravid, kvinne, mann og  far. Det bryter også med barns rett til å forstå og kunne beskrive seg selv og verden. Hvorfor skjer dette? 

Det er kvinner som blir gravide og føder. Kvinner er mødre. Menn er fedre.

Ord i lovverket skal beskrive realiteter, ikke ønskedrømmer. Kvinner som føder og som har endret juridisk kjønn – kan i lovteksten beskrive som: Mor er juridisk mann. 

Tilslutt en oppsummering og oppfordring med utgangspunkt i kapittel 9.

Edwige Mortyr

Skjermdump av Esben Esther Pirelli Benestad er hentet fra NRK Dagsrevyen 06.02.21