Karen Christine Friele, mest kjent for sin kamp for homofiles rettigheter, er død 86 år gammel.

Friele ble i Oslo del av homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948, der hun ble leder i perioden 1966–1971, og ansatt som generalsekretær fram til 1989.

Frieles arbeid medvirket blant annet til at straffeloven som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn, ble opphevet i 1972, at «homofili» ble strøket som psykiatrisk diagnose1978, og at Norge i 1981 utvidet straffelovens paragrafer mot rasisme til også å gjelde diskriminering i forbindelse med seksuell legning.

At Friele var offentlig lesbisk var viktig, spesielt for mange unge lesbiske på 1960-1980-tallet. 

I 1978 ble Kim Friele ble tildelt Fritt Ord-prisen for sin innsats for «å skape forståelse for de homofiles situasjon». I 2009 leverte Friele prisen tilbake, i protest mot at filosof Nina Karin Monsen ble tildelt Fritt Ord prisen. Friele omtalte da Fritt Ord prispengene som «judaspengene»

Friele og hennes partner gjennom mange år, Wenche Lowzow, inngikk partnerskap i 1993. Lowzow døde i 2016.

Æresmedlem i Lesbisk Forbund

I 2015 takket Kim Friele ja til å bli æresmedlem i Lesbisk Forbund  som så sitt lys samme år. Lesbisk Forbund (2015-2019) ble dannet for å synliggjøre lesbisk kultur og historie og sto bak Metropol kulturfestival i Oslo 2015. På 80-års dagen til Friele holdt Lesbisk Forbund ved Gjevjon en tale til Kim Friele som du kan se og høre her. 

Kim Friele vil bli husket som  den første i Norge som sto fram offentlig som homofil og for sitt engasjement, spesialet for homoseksuelle menn. Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning opplyser Statsministeres kontor i en pressemelding tirsdag.