Transaktivister raser mot kvinners rett til å vege lege. 

Sak fra Women are Human. 

Hvert år blir det anmeldt over 1500 voldtekter i Norge. Selv om antallet voldtekter har vært stabilt de siste årene, har antallet overgrep mot barn under 14 år økt markant (En vekst på17 prosent siden 2015). 

I de fleste vestlige land kan jenter som oppsøker voldtektsmottakene selv velge om de vil bli undersøkt av en mannlig eller kvinnelig lege og gynekolog. Årsaken til dette er at man ikke ønsker å påføre offeret et større traume for å samle inn bevis. 

De siste årene har loven om selvidentifisering utfordret dette prinsippet i flere land, blant annet i Skottland. Like før jul vedtok derfor skotske myndigheter en ny lov som skal sikre at kvinner som er utsatt for voldtekt, skal ha rett til å bli undersøkt av leger og gynekologer som er biologiske kvinner om de selv ønsker det. Denne loven har fått massiv motstand fra transbevegelsen og spesielt menn som selvidentifiserer seg som kvinner, fordi transkvinner ikke lenger har en automatisk rett til å utføre gynekologiske undersøkelser av jenter og kvinner som er voldtektsofre. 

Loven har fått kraftig kritikk av aktivistene, som mener at den nye loven kun er vedtatt for å terrorisere transkvinner.

Les mer her: Law Lets Female Rape Victims Select Female Forensic Examiners; Trans Activists React With Outrage

#matriarken #whrc