Bilde fra filmen Lolita av Stanley Kubricks 

Foreningen FRI støtter at seksuell lavalder kan senkes

– Fri støtter ikke overgrep mot barn. Det slo Ingvild Endestad, daværende leder for FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) fast i en kronikk i Dagbladet 20. desember 2019.

Men hva er et overgrep? Er det å få barn til å gjøre noe de selv ikke vil, eller er det å få barn med på noe de selv ikke er i stand til å ane omfanget og konsekvensene av?

Flere hendelser det siste året gir grunn til å stille et stort spørsmålstegn bak uttalelsen til Endestad. Mens FRI bedyrer at de vil barnas beste, har en av paraplyorganisasjonene til FRI, kalt ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), nå gått ut og sagt at de oppfordrer regjeringer til å “eliminere lover som begrenser ungdoms juridiske kapasitet til å samtykke til sex og avslutte kriminalisering og stigmatisering av ungdoms seksualitet”. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er definisjonen på ungdom ned til 10 år. Det er den samme alderen hvor puberteten hos jenter ofte starter.

I alt er 1 614 organisasjoner assosiert med ILGA. En av dem er altså FRI.

I sin «Feminist declaration», skriver ILGA blant annet, at myndighetene må:

«Respektere rettighetene til alle individer til å utøve autonomi over livet, inkludert deres seksualiteter og kropper, og fullt ut realisere seksuelle rettigheter.

Fjern alle lover og retningslinjer som straffer eller kriminaliserer, eller som begrenser utøvelsen av kroppslig autonomi, inkludert lover som begrenser lovlig ungdoms (adolescent) evne til å tilby samtykke til sex.

(Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer en ungdom som enhver person mellom 10 og 19 år.)»

I tillegg til FRI, er FRI´s ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom, samt den tidligere landsforeningen for transseksuelle, LFTS, medlemmer av organisasjonen ILGA, som nå jobber opp mot politikere og politiske miljøer for å senke den seksuelle lavalderen.

Bilde fra filmen Lolita av Stanley Kubricks

Dette skjer bare ett år etter at UngBDSM i foreningen Skeiv Ungdom arrangerte BDSM-arrangementer for ungdom opp til 30 år. Arrangementene hadde ingen nedre aldersgrense før blant annet Christina Ellingsen og Tonje Gjevjon med fler stilte spørsmålstegn ved arrangementet. Da satte arrangørene en grense på 16 år for de aller yngste. BDSM er ifølge Wikipedia en utvidet forkortelse for sadomasochisme. BDSM står for “Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism.

På nettsiden sin skriver Skeiv Ungdom at UngBDSM-utvalget har egne arrangementer i Bergen og Oslo med visjon om å skape et trygt og sosialt miljø der moro og læring går hånd i hånd. Ifølge arrangøren inneholder ikke arrangementene seksuelle aktiviteter.

Samtidig skriver Skeiv Ungdom at «diskresjon er viktig. Man skal ikke snakke om hva som har skjedd på treff, hvem som har deltatt eller knytte personer man har møtt i miljøet til andre steder. Møter du en person du har møtt på treff på gaten, bør du være forsiktig med å si hei for tydelig. Det er ikke sikkert at denne personen er komfortabel med dette.»

Lederen for WHRC Norge, Christina Ellingsen, mener at forslaget fra ILGA viser hva de skeive organisasjonene egentlig jobber for.

      ILGA og tilsvarende skeive organisasjoner har for lengst gått bort i fra en politikk og aktivisme som handler om aksept og respekt for likekjønnstiltrekning. Mange har ikke fått med seg dette, og tror de støtter en politikk som handler om noe helt annet når de støtter disse organisasjonene. Men i realiteten er dette organisasjoner som jobber for å legalisere praksiser som per i dag er ulovlig og som åpner for alvorlige former for utnyttelse av kvinner og barn, sier hun.

Ellingsen mener at deklarasjonen som FRI, gjennom sitt medlemsskap i ILGA er med på å fremme, er uforsvarlig.

– Kravet om å fjerne seksuell lavalder reflekterer den samme uforsvarlige tilnærming til barn og mindreårige som organisasjonen krever i forbindelse med at barn skal gis samtykkekompetanse til medisinske inngrep i forbindelse med konseptet “kjønnsidentitet”. At disse organisasjonene får mange milliarder i støtte, og støttes av verdens største selskaper, er skandale. Men kvinner over hele verden har fått øynene opp, og vi i Women’s Human Rights Campaign aksepterer ikke dette angrepet på kvinner og barns rettigheter”, sier hun.

Linker:

UngBDSM om BDSM-samlingene sine.

Deklarasjonen som ILGA promoterer. Punktene er blant annet omtalt i 14a og 14g

Regnbuebarna UngBDSM satirevideo

.