En fersk undersøkelse fra FHI viser at samtlige fødeforeldre registrert i 2016 ble tildelt jentekjønn ved fødsel. Forskere lurer på om det er en statistisk signifikant sammenheng. Vi jobber derfor videre sammen med det norske FøFeBa-studiet (tidligere Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, MoBa) for å kartlegge fenomenet sier FHI til matriarken.no

Ledelsen i FRI mener undersøkelsen er rigget og finansiert av radikalfeminister som ikke vil slippe menn til: «I vår organisasjon blir menn gravide. Hvordan kan det ha seg at dette ikke er gjenspeilet i undersøkelsen?» 

En professor fra et lite universitet i en norsk landsbygd, som ønsker å være anonym, mener det er noe galt med måten samfunnet definerer hunkjønn og hankjønn på, og viser til at DNA er en markør hen ikke forholder seg til. «DNA er ugyldig fordi det ikke sier noenting om menneskets identitet. Jeg har nylig gjort en kvalitativ retrospektiv studie med 11 deltagere som viste at kvinner kan befrukte menn og at flere og flere som tildeles guttekjønn ved fødselen nå blir befruktet av kvinner», sier professoren. 

Direktør Hanne Bjurstrøm i LDO mener ordene vi bruker ødelegger for de som føler seg utenfor. «Mange kvinner insisterer på at kun kvinner er kvinner og kun kvinner kan bli gravide.» At kvinner stenger menn ute fra opplevelsen av svangerskap, fødsel, og amming, er diskriminering. Vi kan ikke ha det sånn. Jeg kjenner personlig til flere menn som er blitt gravide og har født barn.

Women’s Human Rights Campaigns leder Christina Eline Ellingsen er spent på utviklingen: «Vi har lenge hatt en mistanke om at menneskene som føder barn har noe helt grunnleggende og essensielt til felles uten at forskere eller politikere har tatt våre mistanker på alvor.»

Tonje Gjevjon fra LLH-2019 sier til matriarken.no at hun ikke skjønner hvordan barn lages. – Må man være to? Og et barn kan vel ha flere enn en fødeforelder? Og har det egentlig noe å si hvilket kjønn man er? Jeg var Antonio i to år uten at noen la merke til det. Og min sædkvalitet er det ikke noe galt med, det har jeg fått undersøkt.