Investorer og medisinselskaper har gjort beregninger og økonomiske analyser som viser at kjønnsoperasjoner og hormonbehandlinger vil gi svimlende avkastninger i årene fremover.

I 2019 hadde kjønnsoperasjoner av kvinner som ville bli menn en verdi på 131,4 millioner dollar (drøyt èn milliard norske kroner) i USA alene. Tyskland dominerte den Europeiske markedet, som samme år hadde en verdi på 15,9 millioner dollar (120 millioner kroner). Analytikere mener at markedet vil vokse med 25 prosent på få år fordi antallet transpersoner er voksende samtidig med at stadig flere tar kjønnsoperasjoner. Samtidig skriver analytikerne at det er flere og flere som angrer på kjønnsoperasjoner og ønsker en konvertering tilbake til sitt opprinnelige kjønn, noe som bidrar til enda flere operasjoner, og dertil enda mer inntjening for selskapene. (Kilde: Global Market Insight 2926).

 

 Illustrasjon, bakgrunn; dollar, forgrunn; utsnitt/faksimile fra Sykepleien der Inngunn Wiik  Ingun Wik ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet sier at HKS gir kjønnshormoner til ungdommer.

En annen økonomisk vekstgren er det som kalles transteknologi.

Robbi Katherine Anthony (RKA) lanserte appen Solace i 2019, som er ment å skulle gi transpersoner støtte og informasjon gjennom kjønnsskifte. Hun jobber nå med en ny app som har fått navnet Bliss og er på utkikk etter investorer. Gründeren mener at transtech-industrien er et marked med stort potensiale.

– Våre estimater har beregnet at snittprisen på en kjønnsoperasjoner er 150.000 dollar per pasient. (Det tilsvarer 1,2 millioner kroner med dagens kronekurs.) Hvis man ganger det tallet med et estimat på 1.4 millioner individer som oppsøker behandling, så snakker man om et marked som har en verdi på 200 milliarder dollar.

  Det er et marked som er større enn hele den amerikanske filmindustrien til sammen, sier hun i et intervju med Forbes Magazine.

En person som ønsker å skifte kjønn går i snitt gjennom 11 operasjoner. Operasjonene går gjerne over flere måneder, noen ganger over flere år, og for å støtte personer før, under og etter operasjonen har Anthony utviklet appen Euphoria. Ifølge beskrivelsen skal appen bidra til å styrke transpersoner gjennom alle faser i livet. Appen mottok 250.000 dollar i støtte i 2020, penger som var samlet inn av blant annet tidligere presidentdatter Chelsea Clinton.

Research and Markets har laget en egen analyse som omhandler veksten av personer med kjønnsdysfori og hvilke vekstmuligheter dette markedet har. Analysen inneholder en detaljert rapport med epidemiologiske tall for kjønnsdysfori fra sju ulike land (USA, Japan og fem land fra EU). For å få tilgang til denne analysen kan man kjøpe en lisens til 3214 euro, eller drøyt 32.000 kroner.

– Transmedisin innebærer noe av de mest omfattende, irreversible, eksperimentelle medisinske inngrepene man kan utføre på et menneske. Disse inngrepene utføres i tillegg på friske kropper, som så blir avhengig av medisinering resten av livet. Transhelse innebærer også en deregulering av medisinsk praksis, fordi det som behandles verken er en syk kropp eller en mental lidelse. Det juridiske grunnlaget for å utføre irreversibel medisinsk eksperimentering på friske mennesker og friske barn eksisterer ikke, men under påskudd om Transhelse innføres det nå smutthull. Når de største, mest profittjagende selskapene i verden applauderer slik deregulering, mens leger og foreldre kritiserer dette, må man spørre seg hva motivasjonen er, sier Christina Ellingsen ved WHRC Norge.

Men kjønnsbekreftende operasjoner er èn ting. Salg av hormoner og hormonblokkere er også en industri i kraftig vekst. I USA koster ett års bruk av pubertetsblokkere 15,000 dollar, som tilsvarer 130.000 kroner. Når en person velger å skifte kjønn, må vedkommende over på hormonbehandling, som varer livet ut. Det er ulike typer hormonbehandlinger, og det brukes ulike hormoner på menn og kvinner, men webmc.com har beregnet at behandlingen koster mellom 80.000 kroner og 500.000 kroner per år.

Samtidig med at medisinselskapene og transteknologiselskapene opplever en voldsom vekst, står kritiske forskere og leger i bakgrunn og ser med økt bekymring på det som skjer.

Siden 2013 har det vært en eksplosiv vekst av barn og unge som ønsker å skifte kjønn, og aller størst er økningen blant jenter. En av tingene som overrasker forskere og leger, er at økningen har kommet samtidig over hele den vestlige verden.

Thomas Steensma ved senteret for kjønnsdysfori ved Amsterdam Universitetssykehus (Amsterdam UMC), forteller i et intervju i magasinet voorzij.nl at leger og forskere vet lite om gruppen som nå søker kjønnsskifte, eller om langtidsvirkningen av hormonbehandlingen.

– Hva er årsaken til den store økningen av barn som ønsker kjønnsbekreftende siden 2013? Og hva er livskvaliteten til disse etter at de har skiftet kjønn? Disse spørsmålene vet vi ikke svaret på, sier Steensma.

Han forteller at leger og forskere heller ikke vet om tidligere studier på barn og unge med kjønnsdysfori kan benyttes som forklaringsmodell på dagens barn og unge.

– Mange flere barn har registrert seg og det er en annen gruppe. Plutselig har vi fått mange jenter som føler seg som gutter. Før 2013 var ratioen omtrent den samme mellom gutter og jenter, men etter 2013 er det tre ganger så mange jenter som oppsøker oss sammenliknet med barn som er født som gutter, forteller han.       Englands High Court har nylig gjort en vurdering av det jurdiske grunnlaget for behandlingen av barn med kjønnsinkongruens. I vurderingen bemerket retten at behandlingen av mindreårige per definisjon er eksperimentell, da det ikke eksisterer  forskning om langtidseffektene som hormoner har på kroppen til barn og ungdom. Konklusjonen fra High Court var at det var høyst usannsynlig og tvilsom at barn og mindreårige er i stand til å gi et informert samtykke til medisinske inngrep i forbindelse med kjønnsinkongruens. Denne konklusjonen førte til en umiddelbar stans av all bruk av pubertetsblokkere i behandling av mindreårige med kjønnsinkongruens. Videre førte en intern vurdering av Tavistock & Portman, behandlingssenteret i UK, til at behandlingsteamet med ansvar for behandlingen av mindreårige umiddelbart ble oppløst, fordi behandlingen ikke møtte tilfredsstillende sikkerhetskrav. Ansatte ved NHS har lenge varselt om at behandlingstilbudet har vært preget av aktivisme på bekostning av forsvarlig behandling. Barn ned til 10-11 år har fått hormonblokkere, og fra de er 15 år kan tenåringer få kjønnshormoner som gjør at for eksempel jenter utvikler skjeggvekst og gutter får bryster.

Til tross for at det ikke eksisterer tilstrekkelige langtidsstudier på bruk av pubertetsblokkere og hormoner på barn, og det mangler juridisk grunnlag for å utføre slike inngrep på mindreårige, fortsetter private klinikker å skrive ut hormoner til mindreårige i England. Det samme skjer i Norge. Og disse preparatene skrives ut til mindreårige uten at foreldre behøver å informeres.

– Dette er slik vi ser det en av tidenes verste medisinske skandaler, som rammer samfunnets svakeste – barn og jenter. Tusenvis av barn har fått irreversible skader på ellers friske kropper. Hvordan ble dette akseptabelt, spør Ellingsen i WHRC.

Video: Pink Floyd: Another Brick in The Wall