Uforsvarlige råd fra Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom der det gis det informasjon om ungdoms rettigheter, muligheter og plikter. Det er et flott tiltak, men rådene som gis er, slike matriarken.no ser det uforsvarlige. 

Her referer ung.no en 19-åring til privatklinikk for å få fjernet bryster, selv om behandler er Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens på Rikshospitalet. Personen fra Ung.no som gir råd legger ved lenke til privatklinikk og signerer med Oslo kommune. Skal Oslo kommune reklamere for kosmetisk kirurgi til unge? https://www.ung.no/oss/kj%C3%B8nnsidentitet/156599.html

Her informerer Ung.no ved Ingun Wik (Helsesøster og sexologisk rådgiver ved Helsestasjon for Lesbisk, Homofil, Bifil og Trans om hvordan man starter behandling utenfor helsetjenesten. Vi spør; er dette  lov og er det forsvarlig? 

#oslokommune #lesbisk #homofil #bifil #trans #ung.no #ungdom #uforsvarlig #IngunWik

Sideblikk

Urlesbisk transmann ser med smale øyne på det store bildet.

Antonio gir oss sideblikk hver fredag!

Historier om kvinner

Korte artikler om kvinner i historien, som har gjort ekstraordinære ting, men som så altfor ofte glemmes. 

Kvinners Stemmer

Det er ikke hatefullt å beskrive virkeligheten. Verken med innestemme eller utestemme.