Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom der det gis det informasjon om ungdoms rettigheter, muligheter og plikter. Det er et flott tiltak, men rådene som gis er, slike matriarken.no ser det uforsvarlige. 

Her referer ung.no en 19-åring til privatklinikk for å få fjernet bryster, selv om behandler er Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens på Rikshospitalet. Personen fra Ung.no som gir råd legger ved lenke til privatklinikk og signerer med Oslo kommune. Skal Oslo kommune reklamere for kosmetisk kirurgi til unge? https://www.ung.no/oss/kj%C3%B8nnsidentitet/156599.html

Her informerer Ung.no ved Ingun Wik (Helsesøster og sexologisk rådgiver ved Helsestasjon for Lesbisk, Homofil, Bifil og Trans om hvordan man starter behandling utenfor helsetjenesten. Vi spør; er dette  lov og er det forsvarlig? 

#oslokommune #lesbisk #homofil #bifil #trans #ung.no #ungdom #uforsvarlig #IngunWik