PROPAGANDA!

Hungry Hearts har akkurat sluppen den helt ferske låta PROPGANDA! Er det noe budskap her? Kan hende er det ikke det, eller kan hende er det…

En villet konflikt?

Anne Marve, Rita Lock Nilsen, Karen-Anna Pedersen og Julie J.E. Helgesen, Lesbiske Feminister Norge. Det er brann i rosenes leir. Det krangles om kjønn og…

Det rakner for Stonewall

BBC rapporterer at Equality and Human Rights Commission (EHCR) har avsluttet sitt medlemskap i Stonewall UKs mangfoldsprogram. Medlemsorganisasjoner betaler for å bli listet opp som…

Når hankjønn presenteres som lesbiske

FRI mottar årlig statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For 2020 var denne støtten fra Bufdir alene på 12,785 millioner kroner. Fri og skeive organisasjoner har fra 2016-2021 mottatt flere hundre millioner…

Runkering-treff

Som en reaksjon på T-plussminus-mennesket kom det i 2021 nye undergrupperinger til i det allerede tungt belastede skeive alfabetet; SuperHomo, SuperLesbisk, SuperKvinner, SuperMenn, SuperHetero, SuperTransøser og…