Kjønn og Profitt

Bevegelsen for å oppheve biologisk kjønn som kategori har sterke økonomiske krefter i ryggen. Kravet til økt profitt driver kapitalen til å ekspandere inn på stadig nye områder og har de siste åra gjort kroppen til ei slagmark.

Sletting av kvinners rettigheter

Det er ikke mulig å endre kjønn. Transaktivisme går derfor helt konkret ut på å endre språket som beskriver kjønn, spesifikt i konvensjoner og lover. Kvinners rettigheter er bokstavelige: de staves ut av ord i paragrafer. Når transaktivisme jobber for å fjerne ordet «kvinne» og «kjønn» fra internasjonale konvensjoner, er dette et helt bokstavelig angrep på kvinners rettigheter.

Religiøse handlinger vs kjønnsidentiet i straffeloven

Kan det å ha en subjektiv oppfattelse av kroppens organer sammenlignes med en religiøs handling? Kan “feilkjønning” ansees som å krenke en religiøs handling?

Do Women Count in Norway? No.

Signatory states of UN CEDAW have made an obligation to emliminate all forms of discrimination against women. One of the key methods to do this, is to produce statistics which reflect women’s situation. Women are defined by UN conventions as a sex-class, not as a gender-class. A variable called «sex» which does not distinguish between «sex» or «gender-identity», fails to meet criteria set by UN conventions.