HØR.

Mange kvinner er forhindret fra å delta i ordskiftet om endringene som gjøres til definisjonen av kjønn i lover. Dette kan være fordi de ikke ønsker å trekke oppmerksomhet til familie eller fremstå som usympatiske ovenfor venner. Det kan også være fordi ytringer om kjønn beviselig tiltrekker seg en systematisk form for trakassering med relle økonomiske kostnader.

Det er ikke hatefullt å stå opp for kvinners eksisterende rettigheter.

Matriarken tilbyr kvinner som ønsker å delta i debatten anonymitet, og en platform der de kan gjøre seg hørt.